Ridekort - til ridning i hovedstaden

Blanketten anvendes ved bestilling af rideadgangstegn til ridning i Jægersborg Statsskovsdistrikt, dvs. Dyrehaven, Jægersborg Hegn, Kongelunden og på Vestamager.

Kontakt

72 54 30 00

nst@nst.dk

Gjøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl