Handicapkørsel til fritidsformål

Søg om optagelse i Sydtrafiks handicapkørselsordning, hvis du har et vedvarende svært fysisk handicap, der betyder, at du har svært ved at gå. Ordningen omfatter fritidskørsel og ikke kørsel til og fra sygehuse eller egen læge.