Anmeldelse af midlertidig aktivitet (byggeri)

Her kan du anmelde midlertidige aktiviteter, der støjer og støver udendørs. Det skal anmeldes til kommunen, fordi det er omfattet af en række miljøkrav.

De midlertidige aktiviteter kan fx være anlægsarbejder, facaderenovering eller nedrivning.

Kontakt