Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Her kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter) og tilslutningsudgifter til fx tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

Til og med 2023 skal du søge i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Kontakt

57 62 60 09

opkraevningen@ringsted.dk

Koncerncenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted