Ansøg om tilskud til løbende merudgifter for voksne - Serviceloven § 100

Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om tilskud til løbende merudgifter.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand