Ansøg om tilskud til merudgifter for voksne - Serviceloven § 100

Blanketten anvendes af personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontakt

47 97 47 00  

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand