Ansøg om støtte til bil

Blanketten udfyldes ved ansøgning om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Kontakt

99 74 12 34

sundhed.omsorg@rksk.dk

Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing