Ansøg om støtte til bil

Blanketten udfyldes ved ansøgning om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Kontakt

89 15 15 15 (Telefontid)

borger@randers.dk

Rådhuset
Laksetorvet
8900 Randers C