Ansøg om støtte til bil

Blanketten udfyldes ved ansøgning om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Kontakt

Nørre Nebel Bibliotek
Sønder Allé 21
6830 Nørre Nebel