Ansøg om støtte til bil

Blanketten udfyldes ved ansøgning om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Kontakt

47 78 40 00 ( Telefontid)

sundhed@halsnaes.dk

Rådhuset
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
( Åbningstid)