Tilmeld dig til Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS)

ROFUS er et register, hvor spillere i Danmark frivilligt kan udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille onlinespil i Danmark. Registret er placeret hos Spillemyndigheden, der har ansvaret for at føre registret. Din registrering i ROFUS er fortrolig og bliver ikke videregivet.

Sådan gør du

  • Klik 'Videre'
  • Klik på 'Log ind med NemLog-in'
  • Vælg hvilken type udelukkelse du ønsker og tryk 'Opret udelukkelse'
  • Afslut ved at klikke på 'Bekræft udelukkelse'.

Kontakt