Ansøg om tidsubegrænset opholdstilladelse (TU1)

Dette skema kan bruges af dig, som ikke er familiesammenført efter EU-reglerne om fri bevægelighed, og som vil søge om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark.

Bemærk, du skal i forbindelse med din ansøgning om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse også udfylde og vedlægge en ansøgning om tidsbegrænset (midlertidig) forlængelse af din nuværende opholdstilladelse.

Kontakt

3536 6600

Ryesgade 53
2100 København Ø