Ansøg om vægtprodukter

Her kan du digitalt søge om et vægtprodukt som et hjælpemiddel efter Servicelovens § 112.

Produktet skal give dig et øget funktionsniveau i hverdagen i forhold til daglige gøremål, uddannelse og/eller arbejde. Daglige gøremål kan fx være rengøring, madlavning og forældrerolle. Det er ikke nok, at vægtproduktet alene giver en bedre søvn.

Du kan ikke få refunderet dine udgifter, hvis du har købt eller lejet et vægtprodukt inden bevilling.

Kontakt