Anmeld indrejse/Arrivals from foreign countries

Du skal anmelde din tilflytning i borgerservice i tilflytningskommunen senest 5 dage, efter du har fået en bopæl eller et fast opholdssted samt en opholdstilladelse/-bevis i Danmark.

Du skal møde personligt frem med den fornødne dokumentation.

Hvis du ønsker yderligere information om procedure m.v., kan du søge det på din tilflytningskommunes hjemmeside.