Borger fra et EU/EØS-land – Hvordan kan jeg studere i Danmark?

Som udlænding fra Norden eller et EU/EØS-land kan du søge ind på en uddannelse i Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Nordiske statsborgere kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark, mens de studerer. Der skal altså ikke søges om opholdstilladelse for at læse her i landet. Nordiske statsborgere må også tage arbejde i Danmark, mens de studerer.

Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at tage uddannelse og arbejde i Danmark. Hvis dit studieophold varer mere end 3 måneder, skal du ansøge om et EU-opholdsdokument.

Hvis du er udenlandsk statsborger fra et EU/EØS-land, skal du ikke betale for uddannelsen i Danmark, men kan som udgangspunkt ikke få dansk SU, da det er forbeholdt danske statsborgere.

Ifølge EU's regler kan udlændinge dog få tilkendt SU, hvis de lever op til en række kriterier, for eksempel længere tids bopæl eller arbejde i Danmark. Du kan læse mere om de særlige regler for at kunne blive ligestillet med danske statsborgere og få SU hos Statens Uddannelsesstøtte.

Som nordisk studerende i Danmark skal du ikke betale skat af den studiestøtte, du eventuelt får fra dit hjemland. Du kan læse om de øvrige regler for beskatning af nordiske studerende på Nordisk eTax.

Som uddannelsessøgende fra et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz har du adgang til at søge ind på videregående uddannelser i Danmark på lige vilkår med danske ansøgere.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan vurdere niveauet af den uddannelse, du har taget i dit hjemland. Det er dog den enkelte uddannelsesinstitution, der afgør, om du er kvalificeret til at blive optaget på en bestemt uddannelse, og om du eventuelt kan få merit (godskrivning af tidligere studier).

Du kan i Eksamenshåndbogen slå op på det enkelte land og se, om din udenlandske eksamen er generelt adgangsgivende til videregående uddannelse på samme måde som danske gymnasiale uddannelser.

Du kan ikke klage over den vurderinger, som du får fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Styrelsen skal dog tage stilling til alle henvendelser, den modtager, og kan vælge at foretage en ny vurdering, hvis du for eksempel indsender nye oplysninger, der kan styrke din sag.

Hvis du vil klage over et afslag om optagelse på en uddannelse, skal du henvende dig til uddannelsesstedet.

Vil du klage over en afgørelse om merit ved en dansk uddannelse, skal du klage til Kvalifikationsnævnet, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Klagen skal gå igennem uddannelsesinstitutionen.