Aflevering af din pårørendes Hjemmeværnsudrustning

Her kan du finde information om aflevering af din pårørendes udrustning udlånt af Hjemmeværnet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Anciennitetsmedaljer, som du har modtaget i forbindelse med Hjemmeværnstjeneste, må du beholde, også efter du er stoppet i Hjemmeværnet. Ved dødsfald overgår medaljerne til de efterladte. De skal altså ikke afleveres tilbage til Hjemmeværnet.

Har din pårørende efterladt sig forskellige genstande udlånt af Hjemmeværnet? Så skal du aflevere disse genstande på et af Forsvarets depoter.

Du kan i den forbindelse tage kontakt til enten Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet eller et nærliggende Hærhjemmeværnsdistrikt - afhængig af hvilket værn din pårørende har været tilknyttet. Her kan du få oplyst åbningstider for Forsvarets depoter og andre praktiske oplysninger.   

Du behøver ikke foretage dig andet. Udmeldelse af din afdøde pårørende sker automatisk.

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i kontakt med Hjemmeværnet i forbindelse med aflevering af genstandene, kan du ringe til Hjemmeværnets Rekrutteringstelefon på telefonnummer 2924 7804 eller sende en mail til hjk@hjv.dk