Spilafhængighed

Du kan få hjælp, når dit spil på nettet er blevet for meget - til afhængighed eller ludomani

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Tilmeld dig til Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS)

Hvis dit onlinespil har taget magten og er gået fra underholdning og hygge til afhængighed, kan du selv sætte en stopper for din deltagelse.

Du kan frivilligt lade dig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere - ROFUS. Din registrering i ROFUS er fortrolig og bliver ikke videregivet. Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i persondataloven.

Når du er blevet registreret for udelukkelse i en periode, kan du senere følge op og forlænge din udelukkelsesperiode.

Du kan vælge udelukkelse i forskellige perioder:

  • 24 timer
  • en måned
  • tre måneder
  • seks måneder
  • endelig udelukkelse

Du bliver udelukket fra onlinespil fra indehavere af en dansk spiltilladelse.

Hvis du ikke har NemID, eller hvis du behøver hjælp til at tilmelde dig, kan du bruge kommunens borgerservice eller få hjælp på biblioteket.

Du kan også ringe med dine spørgsmål på tlf. 72 38 60 20.

På Spillemyndighedens hjemmeside kan du finde en blanket, som du kan printe, udfylde og sende. Spillemyndigheden behandler din registrering senest tre dage efter modtagelsen af din blanket og sender en kvittering til dig på den adresse, du har oplyst på blanketten eller til Digital Post/e-Boks.

En registrering i ROFUS er bindende, og det er ikke muligt at fortryde eller annullere din registrering.

Ved endelig udelukkelse kan du tidligst et år efter, at du er blevet registreret i ROFUS, bede Spillemyndigheden om at få slettet din registrering. Du sletter din registrering ved at skrive til Spillemyndigheden ved at vælge Kontakt og sende os oplysninger om:

  • dit fulde navn
  • cpr-nr.
  • datoen for, hvornår du kan bede om at blive slettet i ROFUS. Du kan se datoen, hvis du logger ind med NemID på ROFUS.

Ved midlertidigt udelukkelse bliver din registrering automatisk ophævet, når den valgte periode er udløbet. Du kan se, hvornår din periode udløber, hvis du logger ind med NemID på ROFUS.

Kontakt