Få overblik over sagsforløbet hos Seniorpension

Her kan du få et overblik over, hvordan det foregår, når du søger om seniorpension. Du kan læse om det vigtige i forløbet, så du ved, hvad du kan forvente og hvornår. 

Det kan tage op til 6 måneder at få behandlet en sag hos Seniorpension, og du kan p.t. ikke se, hvad status er på din sag. Derfor har vi lavet denne side med generelle informationer, som kan være nyttige for dig. Informationerne kan give dig overblik, før du søger, når din sag bliver behandlet, og når din sag er afgjort. 

En del af de oplysninger, vi skal bruge for at behandle din sag, kommer fra din kommune. Seniorpension indhenter derfor oplysninger fra din kommune som en del af sagsforløbet, og kommunen har op til tre måneder til at sende oplysningerne til os. Når vi har modtaget oplysningerne, vurderer vi din sag. Vi kontakter dig, hvis vi får brug for flere oplysninger fra dig, og vi spørger dig kun om det, vi ikke ved.

Ansøgning

Det tager kun kort tid at ansøge, og du skal ikke have en masse oplysninger klar på forhånd. 

Din ansøgning om seniorpension behandles af myndigheden Seniorpension i ATP.

Når du har sendt din ansøgning, sørger Seniorpension for at indhente de oplysninger, der skal til for at behandle din sag om seniorpension. Læs mere under afsnittet ’Sagsforløb’.

Du kan tidligst indsende din ansøgning om seniorpension 6½ år før, du når folkepensionsalderen. 

Seniorpension er for dig, der:

 • opfylder de generelle betingelser til statsborgerskab og bopæl. Du kan læse mere om betingelserne via linket nedenfor. 
 • højst har 6 år til folkepensionsalderen.
 • ikke i forvejen er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
 • har langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, foretager Seniorpension en konkret vurdering af, om du opfylder betingelserne for langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • har varigt nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. 

For at få seniorpension skal du opfylde flere krav, og beskæftigelseskravet er ét af dem. Det går ud på, at du sammenlagt skal have haft 25 års fuldtidsarbejde.

Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, tæller det med som fuldtidsansættelse.  

Har du været lønmodtager, opgør vi automatisk din beskæftigelse – dvs. det antal år du har været i arbejde. Det gør vi ud fra de bidrag, der er indbetalt til ATP Livslang Pension. Seniorpension indhenter oplysningerne fra ATP Livslang Pension, så du skal ikke selv gøre noget.  

Har du haft selvstændig virksomhed, indhenter vi oplysninger om din beskæftigelse fra SKAT. Vi kontakter dig, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Har du arbejdet i udlandet, kontakter vi dig for at få flere oplysninger for dit arbejde. Du skal ikke gøre noget, før vi kontakter dig.

Perioder, hvor du evt. har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, fx kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge, tæller ikke med i den samlede opgørelse af din beskæftigelse.

Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, foretager Seniorpension en konkret vurdering af, om du opfylder betingelserne for langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi lægger vægt på:

 • arbejdstider i perioden: Her ser Seniorpension på, om du har arbejdet fuld tid. Det kan vi se, hvis der er indbetalt fuldt ATP-bidrag i hele eller store dele af perioden, hvor du har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
 • arbejdets karakter: Her ser Seniorpension på, om arbejdet anses for at være fysisk eller psykisk belastende og nedslidende i en længere årrække.
 • om dit helbred er påvirket efter mange år på arbejdsmarkedet: Her ser Seniorpension på, om det arbejde du har haft, har påvirket dit helbred.

For at få seniorpension skal du opfylde flere krav. Ét af dem er varigt nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. Det betyder, at du pga. dit helbred (fysisk eller psykisk) ikke længere kan arbejde mere end 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. Seneste job er som udgangspunkt det seneste fuldtidsjob, som du har været i stand til at varetage i en længere periode på ca. 12 måneder. Seniorpension vurderer, om du opfylder kravet ud fra oplysninger, vi indhenter  fra din kommune. Seniorpension ser bl.a. på: 

 • oplysninger om de arbejdsopgaver og funktioner, du har haft i jobbet.
 • lægelige oplysninger om din helbredsmæssige situation. Det kan fx være dokumentation, der er relevant for vurderingen af din arbejdsevne i forhold til dit seneste job.

Du skal ikke have oplysningerne klar, når du søger om Seniorpension. Kommunen kontakter dig, når de begynder at indhente oplysningerne, og de sender oplysningerne til os. Seniorpension kontakter dig kun, hvis der er brug for flere oplysninger. 

Seniorpension kan ikke hjælpe med at udfylde din ansøgning. Undersøg, om du kan få hjælp af familie, venner eller en kollega. Du kan også kontakte din kommune, hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet. 

Det tager ikke lang tid at udfylde ansøgningsskemaet. I afsnittet ’Sådan ansøger du’ kan du se et skærmbillede af ansøgningsskemaet, så du kan se, hvilke oplysninger vi skal bruge.

 Når du er logget ind med MitID, kan du udfylde ansøgningsskemaet. Det tager kun kort tid at ansøge, og du skal ikke have en masse oplysninger klar på forhånd.

Tjekliste ved ansøgning

Seniorpension er for dig, der:

 • opfylder de generelle betingelser til statsborgerskab og bopæl. Du kan læse mere om betingelserne nedenfor.  
 • højst har 6 år til folkepensionsalderen.
 • ikke i forvejen er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
 • har langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, foretager Seniorpension en konkret vurdering af, om du opfylder betingelserne for langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • har varigt nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. 

Film: Det skal du vide, før du søger seniorpension

Se en film om, hvilke kriterier du skal opfylde for at kunne få seniorpension.

Se en film om, hvilke kriterier du skal opfylde for at kunne få seniorpension. Filmen åbner i nyt vindue.

Sagsforløb

Film: Det skal du vide om sagsforløbet hos Seniorpension

Se en film om sagsforløbet hos Seniorpension.

Se en film om sagsforløbet hos Seniorpension. Filmen åbner i nyt vindue.

Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt om seniorpension. Det er den tid, det må tage at færdigbehandle din ansøgning. Undervejs i sagsforløbet indhenter vi oplysninger fra din kommune, og kommunen har op til tre måneder til at sende oplysningerne retur til Seniorpension. 

Du kan p.t. ikke få status på din sag, og du kan heller ikke fremskynde sagsbehandlingstiden ved fx at ringe til os. Seniorpension kontakter dig, hvis der er brug for flere oplysninger. Kontakter Seniorpension dig, er det vigtigt, at du overholder den tidsfrist, der er stillet, og at du sender de oplysninger, der bliver bedt om. Det kan nemlig have betydning for, om du kan få seniorpension.  

Så snart du har sendt din ansøgning, modtager du en kvittering i selvbetjeningsløsningen og i e-Boks. Seniorpension har nu modtaget ansøgningen og undersøger til at starte med, om du opfylder følgende krav:

 • Generelle betingelser til statsborgerskab og bopæl.
 • Alderskravet – dvs. at der er seks år eller mindre, til du kan få folkepension.
 • Du er ikke i forvejen tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
 • Beskæftigelseskravet – dvs. at du har arbejdet fuldtid i mindst 25 år. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, foretager Seniorpension en konkret vurdering af, om du opfylder betingelserne for langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Læs mere om beskæftigelseskravet under afsnittet ’Ansøgning’.

Hvis du opfylder kravene

Hvis du opfylder kravene ovenfor, indhenter Seniorpension bagefter oplysninger hos din kommune, så vi kan vurdere, om din arbejdsevne er varigt nedsat.

Hvis du ikke opfylder kravene

Du kan ikke få tilkendt seniorpension, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. Hvis du får afslag på seniorpension, får du en begrundelse for det, og Seniorpension indhenter ikke oplysninger fra kommunen til vurdering af arbejdsevnen.

Seniorpension indhenter oplysninger hos din kommune, så vi kan vurdere, om din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Nedenfor kan du se de oplysninger, Seniorpension indhenter fra din kommune til at vurdere din arbejdsevne. Kommunen har tre måneder til at sende oplysningerne til os:

Oplysninger om dit seneste job

Kommunen skal beskrive dit seneste job med bl.a. disse oplysninger:

 • jobtitel, virksomhed og ansættelsesperiode
 • beskrivelse af dine arbejdsopgaver og -funktioner
 • beskrivelse af de kompetencer, der kræves for at varetage stillingen, fx om der er særlige krav til fysiske, psykiske eller sociale kompetencer/ ressourcer
 • beskrivelse af, om der er gennemført tiltag for at fastholde dig i jobbet, fx særlige hensyn og skånebehov.

Dokumentationen kan fx være i form af CV og oplysninger fra dig, hvor du beskriver jobbet. 

Helbredsoplysninger 

Kommunen skal beskrive de forhold om dit helbred, som er relevante i forhold til dit seneste job. De skal også vedlægge dokumentation i form af lægeerklæringer, relevante udtalelser, uddrag af sygehusjournal eller lignende, der understøtter, at din arbejdsevne er varigt nedsat. 

Forudgående indsats fra kommunen

Kommunen skal beskrive og dokumentere den forudgående indsats, som du evt. har modtaget, der kan have betydning for vurderingen af din arbejdsevne. Det kan fx være praktikker, fleksjob, ressourceforløb, pension m.v.

Kommunen kontakter dig

Kommunen kontakter dig,  når de begynder at indsamle de oplysninger, vi skal bruge til vurdering af din arbejdsevne. 

Læs mere om varigt nedsat arbejdsevne under afsnittet ’Ansøgning’.

Seniorpension vurderer din sag ud fra de oplysninger, vi har modtaget fra din kommune. 

Har vi brug for flere oplysninger, kontakter vi dig. Det kan fx være oplysninger om:

 • Selvstændig virksomhed: Her har vi typisk brug for et CVR-nummer og en oversigt over de perioder, du har drevet selvstændig virksomhed.
 • Arbejde i udlandet: Her har vi typisk brug for at kende præcise perioder, hvor du har arbejdet i udlandet, din ugentlige arbejdstid og dokumentation for arbejdet i form af ansættelseskontrakter, lønsedler eller andet.
 • Arbejdsevne: Her angiver vi præcis, hvilke oplysninger vi har brug for, og hvad de skal bruges til. 

Bliver du kontaktet af Seniorpension, er det vigtigt, at du inden for tidsfristen sender de oplysninger, vi beder om. Det kan nemlig have betydning for, om du kan få seniorpension.  

Du kan sende digital post til Seniorpension på siden "Kontakt Seniorpension":

Klik på ’Send Digital Post til Seniorpension’ og log på med MitID.

Hvis du ikke har Digital Post, kan du sende et brev til Seniorpensionsenheden, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Husk at skrive dit CPR-nr. 

Hvis du vil læse mere om, hvad Digital Post er, og hvordan man sender og besvarer Digital Post, kan du læse mere her:

Hvis din sag skal i partshøring, er det fordi Seniorpension har modtaget oplysninger fra din kommune, som vi beder dig om at tage stilling til. Det kan fx være oplysninger om dit helbred, arbejde og/eller beskæftigelse. Du modtager et brev fra Seniorpension, hvor du kan se, hvilke oplysninger du skal tage stilling til. 

Det er vigtigt, at du tjekker oplysningerne og fortæller os, om du er enig eller uenig. Det kan nemlig have betydning for, om du kan få seniorpension.  

Afgørelse

Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt om seniorpension. Det er den tid, det må tage at færdigbehandle din ansøgning. 

Læs mere under sagsbehandlingstid under afsnittet ’Sagsforløb’.

Hvis du får tilkendt seniorpension, overgår din sag til Udbetaling Danmark, Pension. Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din seniorpension.  

På linket nedenfor kan du bl.a. læse mere om udbetalingen, hvordan du kan gøre din seniorpension hvilende eller aktiv, og hvad der sker, hvis du fx flytter til udlandet, eller når du overgår til folkepension:

Hvis du får afslag på din ansøgning om seniorpension, får du en begrundelse for det. Afslaget kan skyldes et eller flere af disse forhold:

 • Du opfylder ikke de generelle krav til statsborgerskab og bopæl.
 • Du opfylder ikke alderskravet.
 • Du er i forvejen tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
 • Du opfylder ikke beskæftigelseskravet. Læs mere om beskæftigelseskravet i afsnittet ’Ansøgning’. 
 • Du opfylder ikke kravet om varigt nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Læs mere om nedsat arbejdsevne i afsnittet ’Ansøgning’.

Du er velkommen til at søge om seniorpension igen, hvis din situation ændrer sig.   

Film: Når Seniorpension har afgjort din sag

Se en film om, hvad der sker, når Seniorpension har afgjort din sag.

Se en film om, hvad der sker, når Seniorpension har afgjort din sag. Filmen åbner i nyt vindue.

Kontakt Seniorpension

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller forløbet, kan du kontakte Seniorpension pr. tlf. 70 15 15 00 eller via kontaktformularen.

Kontakt din kommune

Hvis du har brug for råd og vejledning til at udfylde din ansøgning.

Kontakt Udbetaling Danmark

Hvis du har spørgsmål til udbetaling, eller hvor meget du får udbetalt i seniorpension, kan du kontakte Udbetaling Danmark pr. tlf. 70 12 80 61 eller via