Jagttrofæer med hjem fra rejser

Hvis du vil tage et jagttrofæ med hjem fra rejsen, kræver det ofte tilladelser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Jagttrofæer kan fx være:

 • fjer
 • skind
 • tænder
 • hele udstoppede dyr eller knogler
 • klør
 • hove
 • horn
 • gevirer.

Hvis du vil tage vildt med hjem fra din rejse for at spise kødet, skal det indføres efter fødevarelovgivningen. Her er der ingen særlige krav i forhold til fjer eller klør, da de er en del af det nedlagte vildt.

Hvis du derimod ønsker at tage jagttrofæer fra dyr, som ikke skal spises, med hjem fra din rejser, skal du sørge for at overholde visse krav. Det gælder blandt andet jagttrofæernes oprindelse og behandling. Kravene skal sikre, at trofæet ikke udgør en sundhedsrisiko for både mennesker og dyr.

Der er forskel på reglerne for at tage jagttrofæer med hjem til Danmark, hvis det er fra en rejse til EU-land eller et land uden for EU. 

Selvom du rejser i et andet EU-land, skal du være opmærksom på, om planten, du gerne vil have med hjem, er listet som en invasiv eller fredet planteart. Eller om planten er truet og dermed omfattet af de såkaldte CITES-regler. Hvis du ser en blomst eller orkidé i naturen, som du gerne vil tage med hjem, skal du derfor altid huske at tjekke listen over arter, som du ikke må købe, sælge eller transportere inden for EU’s grænser. Det kan være fx orkidéen fruesko. 

Invasive plante- og dyrearter

Invasive arter er forbudte at tage med hjem, fordi de kan være en trussel for plante- og dyresundheden i den danske natur. Det kan fx være kæmpe bjørneklo.

Fredede planter

Fredede planter er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

CITES-reglerne: truede dyr og planter 

Truede dyr og planter bliver reguleret af CITES. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel, dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære.

Som udgangspunkt må du gerne tage truede plantearter med hjem fra rejsen. Du skal dog undersøge, om planten er listet som en stærkt udryddelsestruet planteart. Det er nemlig ulovligt at købe og sælge stærkt udryddelsestruede planter, og det er derfor også forbudt at tage dem med hjem.  

Særligt orkideer og kaktus er populære plantearter, som er omfattet af CITES-reglerne.

Hvis du kan vise dokumentation for, at de er kunstigt opformeret, fx i et gartneri, og ikke er taget direkte i naturen, må du gerne tage dem med hjem. 

Jagttrofæer fra lande inden for EU

Du må gerne tage jagttrofæer fra EU-lande med hjem, hvis du overholder visse betingelser.

Der er forskellige betingelser for behandlede og ubehandlede jagttrofæer: 

 • Behandlede jagttrofæer: Jagttrofæerne skal være behandlet, fx konserveret, monteret, bearbejdet eller opbevaret i et præparatmedium som alkohol eller formaldehyd.
 • Ubehandlede jagttrofæer: Hvis jagttrofæerne er ubehandlede skal de sendes til en godkendt virksomhed eller konservator efter de relevante EU-regler. Disse virksomheder eller konservatorer skal have de nødvendige tilladelser til at modtage, behandle og opbevare jagttrofæer sikkert. Ved forsendelsen skal der medfølge et handelsdokument. 
 • Læs mere om reglerne for at rejse med behandlede og ubehandlede jagttrofæer på XXX’s hjemmeside

Områder med dyresygdomme – særlige krav

Hvis et jagttrofæ indføres fra et område, hvor der er restriktioner mod smitsomme husdyrsygdomme, gælder der særlige krav. De særlige krav gælder både behandlingen af jagttrofæet for at undgå spredning af sygdomme og dokumentation for, at kravene er opfyldt. Der gælder fx særlige krav for jagttrofæer fra hov- og klovdyr fra lande og områder med udbrud af afrikansk svinepest. Der er forskellige krav til jagttrofæer fra fugle, hov- og klovdyr eller rovdyr. Der er derfor vigtigt, at du orienterer dig i reglerne.

 • LINK: Udbrud af svinepest
 • Læs mere om reglerne for på www.fvst.dk

Hvis du på din rejse ønsker at købe et jagttrofæ, fx et gevir eller et skind, skal du være opmærksom på, at køb eller salg af souvenirs fremstillet af stærkt udryddelsestruede dyr og planter er forbudt inden for EU, medmindre der foreligger et CITES-certifikat. Reglerne omfatter både levende og døde dyr og planter, ligesom det også gælder for souvenirs, du selv finder i naturen.

CITES-certifikatet udstedes kun, hvis mindst 1 af følgende betingelser er opfyldt:

 • Dyret eller planten er anskaffet eller indført, før arten blev omfattet af reglerne for CITES. 
 • Dyret eller planten er importeret til EU i overensstemmelse med reglerne.
 • Dyret er opdrættet i fangenskab, samt at forældredyrene er erhvervet lovligt.
 • Planten er kunstigt opformeret, fx i et drivhus eller væksthus.  

Nogle arter kan handles inden for EU uden certifikater. Det er dog altid en god idé at få en kvittering som bevis på handlen og få en kopi af eller nummeret på en eventuel CITES-importtilladelse eller en opdrætserklæring, hvis det dyr er opdrættet i EU. 

Tjek derfor altid reglerne, inden du tager på ferie.

Du kan finde kontaktoplysningerne til Miljøstyrelsens CITES-kontor på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad må jeg tage med hjem?

For enkelte arter omfattet af CITES er der særlige undtagelser, så det er muligt at tage mindre mængder med hjem som souvenirs uden tilladelse. 

Hvad er de mest almindelige souvenirs, der er fremstillet af truede dyr og planter? 

 • Særligt orkideer og kaktus er populære plantearter, som er omfattet af CITES-reglerne.
 • Krokodille, slangeskind, konkylier, koraller.

Hvad hvis jeg sender mine souvenirs hjem?

Du må godt sende dine souvenirs hjem på rejser mellem EU lande.

Jagttrofæer fra lande uden for EU

Hvis du vil tage et jagttrofæ med hjem fra en rejse til et land uden for EU, kræver det forberedelse. Du skal i de fleste tilfælde sørge for 7 ting:

 1. Du skal være registreret som en virksomhed, der må håndtere jagttrofæer.
 2. Du skal registrere dine aktiviteter om import ved at sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen.
 3. Jagttrofæerne skal stamme fra et godkendt land uden for EU.
 4. Dyret må ikke komme fra et område, hvor der er alvorlige smitsomme sygdomme – vær især opmærksom på områder med afrikansk svinepest. Dyret må heller ikke udvise tegn på sygdom, der kan smitte mennesker og andre dyr.
 5. Jagtrofæet skal sendes med et sundhedscertifikat, som skal være udstedt af en embedsdyrlæge i oprindelseslandet. Der kan være krav om bestemte test for bestemte dyrearter.
 6. Jagttrofæet skal holdes adskilt fra andre dyr eller animalske produkter. Pak jagttrofæer enkeltvis i gennemsigtig, lukket emballage for at undgå kontaminering.
 7. Jagttrofæerne skal igennem grænsekontrol.
 • INDSÆT LINKS HER…

Behandlet eller ubehandlet jagttrofæ

Du skal også være opmærksom på, om jagttrofæerne er blevet behandlet med fx alkohol eller ej:

 • Behandlede jagttrofæer: Jagttrofæerne skal være behandlet, fx ved at være konserveret, monteret, bearbejdet, kogt, tørret, desinficeret eller opbevaret i et præparat som alkohol eller formaldehyd.
 • Ubehandlede jagttrofæer: Ubehandlede jagttrofæ skal sendes til en godkendt/registreret virksomhed, alternativt en konservator autoriseret af Naturstyrelsen.
 • LINK: Find autoriseret konservator 

Mange arter, som er genstand for trofæjagt, er omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, og du skal derfor have særlige CITES-tilladelser for at bringe disse trofæer med hjem til Danmark fra rejser uden for EU. 

Er tilladelserne ikke i orden, risikerer du at få konfiskeret dine trofæer og få en bøde.

CITES bilag A, B, C, D – forskellige regler og krav

Truede dyr er oplistet på 4 forskellige bilag under CITES – Bilag A, B, C og D.

De 4 bilag er hver især er udtryk for, hvor truet en art er af handel, og hvilke restriktioner og krav til tilladelser der er, når du vil tage et jagttrofæ med hjem.

Der er forskellige krav til både import- og eksporttilladelser af jagttrofæet, afhængig af om dyret af omfattet af CITES bilag A, B, C eller D. Du kan læse mere om kravene på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

4 ting, du skal være særligt opmærksom på

 • En CITES-tilladelse er gyldig i højst 6 måneder, og at konserveringen af jagttrofæer kan tage længere tid. I visse lande i Afrika kan det tage 1 år eller mere. Er dine tilladelser udløbet, skal du have nye tilladelser, eller de gamle skal forlænges.
 • Jagttrofæer importeres som personlige genstande, og derfor er videresalg, udstilling, transport med henblik på salg eller anden kommerciel transaktion med jagttrofæet ikke tilladt.
 • Der kan også være krav om andre tilladelser, selv om du har fået de nødvendige CITES-tilladelser.
 • Der kan gælde veterinære bestemmelser ved import af jagttrofæer.