Når I vil giftes

Sådan bliver I borgerligt viet eller gift i folkekirken – få et overblik her

Danske og nordiske par/par med ret til tidsubegrænset ophold

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

 • er dansk eller nordisk statsborger(e)
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring.

Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal udfylde ægteskabserklæringen, uanset om I skal giftes i kirke eller på rådhuset.

Hvis I vil giftes, skal I opfylde ægteskabslovens krav til at blive gift. De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.  

I skal udfylde en ægteskabserklæring som dokumentation.

Eksempler på situationer, hvor I ikke kan blive gift uden yderligere behandling og eventuel dispensation: 

 • Hvis en eller begge er asylansøgere.
 • Hvis en eller begge er udenlandske statsborgere.
 • Hvis en eller begge er under værgemål. 

Læs mere om betingelser for ægteskab: 

Start Ansøg om vielse - ægteskabserklæring

Hvis I ønsker at blive viet af en borgmester eller en anden person, som borgermesteren har bemyndiget til det, kaldes det borgerlig vielse. I skal søge om at blive borgerligt viet. 

Hvordan foregår en borgerlig vielse?

Vielsen foregår om regel på rådhuset, men borgermesteren kan tillade, at I bliver gift i fx en park eller en skov. 

En vielse skal overværes af mindst 2 vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det. Straks efter vielsen får I udleveret jeres vielsesattest. 

Sådan ansøger I 

I skal søge om at blive viet ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, hvor I begge eller den ene af jer bor. 

I skal bruge selvbetjeningen og søge om at udfylde en ægteskabserklæring.  

 1. Den ene af jer skal starte ansøgningen.
 2. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges.
 3. Ægteskabserklæringen er færdiggjort, når instruktionerne i linket er blevet fulgt.
 4. Kommunen modtager ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen, og undersøger, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

Hvis I ikke har mulighed for at søge digitalt

Hvis I ikke har mulighed for at søge digitalt, kan I få hjælp i kommunens borgerservice. 

Start Ansøg om vielse - ægteskabserklæring

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I ønsker at blive gift. I skal medbringe og aflevere kommunens såkaldte prøvelsesattest. Prøvelsesattesten laver kommunen på baggrund af den ægteskabserklæring, som I skal søge om for at blive gift. 

Sådan gør I

I skal bruge selvbetjeningen og søge om at udfylde en ægteskabserklæring.

 1. Den ene af jer skal starte ansøgningen.
 2. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges.
 3. Ægteskabserklæringen er færdiggjort, når instruktionerne i linket er blevet fulgt.
 4. Kommunen modtager ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen, og undersøger, om I opfylder betingelserne for ægteskab. 
 5. Herefter undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for ægteskab.
 6. Bopælskommunen udsteder en såkaldt prøvelsesattest. Den er bevis på, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I vise den til den person, der skal foretage vielsen. 

Hvis I ikke har mulighed for at søge digitalt

Hvis I ikke har mulighed for at søge digitalt, kan I få hjælp i kommunens borgerservice. 

Reglerne for, hvor du kan blive gift, afhænger af, om du vil giftes på et rådhus eller i en kirke.  

Borgerlig vielse

Hvis I ønsker at blive borgerligt viet, kan det ske i hvilken som helst kommune og på hvilket som helst rådhus. 

Borgermesteren eller den person, som borgmesteren har bemyndiget til at vie jer, kan også tillade, at I bliver viet i fx en park eller en skov. 

Hvis I skal giftes i en anden kommune end den, hvor en af jer eller begge er bosat, skal I sende en ægteskabserklæring til bopælskommunen.

Giftes i folkekirken

I kan blive gift i en bestemt kirke, hvis:

 • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
 • en af jer at medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken. 

Hvis I har et ønske om at blive gift i en kirke, der falder uden for de ovennævnte, kan I kontakte sognet og spørge, om I kan få lov til at blive gift i den ønskede kirke. 

Hvis I skal giftes i en anden kommune end den, hvor en af jer eller begge er bosat, skal I sende en ægteskabserklæring til bopælskommunen. 

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. 

Hvis I ønsker religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken. 

Start Ansøg om vielse - ægteskabserklæring

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis en af jer eller I begge har tilknytning til trossamfundet, og det har præster, som har vielsesbemyndigelse. 

Sådan gør I

 1. Den ene af jer skal starte ansøgningen.
 2. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges.
 3. Ægteskabserklæringen er færdiggjort, når instruktionerne i linket er blevet fulgt.
 4. Kommunen modtager ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen, og undersøger, om I opfylder betingelserne for ægteskab. 
 5. Bopælskommunen udsteder en såkaldt prøvelsesattest. Den er bevis på, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I vise den til den person, der skal foretage vielsen. 

Hvis I ikke har mulighed for at søge digitalt

Hvis I ikke har mulighed for at søge digitalt, kan I få hjælp i kommunens borgerservice.  

Hvis I skal giftes i udlandet, skal I have en ægteskabsattest. 

Sådan foregår det

 1. I udfylder en ægteskabserklæring digitalt
 2. I modtager en ægteskabsattest, der viser, at I efter danske ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. 

Særligt til internationale par/par uden tidsubegrænset ophold

Når I vil søge om at blive viet, skal I sende en ægteskabserklæring til Familieretshuset. En ægteskabserklæring er en erklæring om, at I ønsker at blive gift. Det koster 1.650 kr. (2023) at få den behandlet.

Hvem skal søge om ægteskab i Familieretshuset?

Familieretshuset behandler sagen, når begge eller en af jer:

 • ikke er dansk statsborger
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne

Sådan gør I 

bla bla 

Hvis I bor i et andet land, men ønsker at blive viet i Danmark, er det de danske ægteskabsbetingelser, I skal opfylde – også selvom der gælder andre ægteskabsbetingelser i det land, I bor i.

Hvis en af jer er statsborger i et andet nordisk land, kan I dog vælge, at det er dette lands regler for ægteskab, der skal anvendes.

Hvis du vil vide mere