Erhvervsuddannelser i udlandet

Hvis du går på en erhvervsskole, kan du komme på et oplæringsophold i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, kan du søge om at komme på et oplæringsophold i udlandet og få støtte til opholdet. Det er dog en forudsætning, at du har gennemført grundforløbet. 

Ordningen giver mulighed for, at oplæringsophold i udlandet kan blive godkendt som en del af en dansk erhvervsuddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven eller til den danske arbejdsgiver, som udsender eleven. Et OPU-ophold kan finde sted overalt i verden - dog ikke lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til.

Du kan spørge din studievejleder eller OPU-koordinator om dine muligheder. Du kan også læse mere om OPU-ordningen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan du få en vurdering af, hvad din afsluttede udenlandske uddannelse svarer til i Danmark, det vil sige hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde. Hvis du ikke har afsluttet uddannelsen, kan du få et fingerpeg om styrelsens vurdering ved at slå op i Landehåndbogen eller Vurderingsdatabasen.

Har du fundet en virksomhed i udlandet, der vil ansætte dig, og fået din skoles godkendelse, kan du få økonomisk tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der bl.a. dækker transport, udgifter til flytning, en del af dine boligudgifter mm. Det er også muligt at få dækket dine transportudgifter til eventuelle indledende samtaler med lærestedet. 

Du kan læse meget mere om de økonomiske tilskud på her:

Du kan læse mere om oplæring i udlandet (OPU) på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og bidrager til, at danske studerende udnytter mulighederne for at studere og lære i udlandet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har desuden lavet en hjemmeside, Gribverden.dk, hvor du kan få flere oplysninger om studier og arbejde i udlandet.