Erhvervsuddannelser i udlandet

Hvis du går på en erhvervsskole, kan du komme i praktik i udlandet og få støtte til opholdet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, dvs. enten en handelsskole, en social-og sundhedsskole, en landbrugsskole eller en teknisk skole, kan du søge om at komme i praktik i udlandet. Forudsætningen er, at du har gennemført grundforløbet. Erhvervsskolerne skal være behjælpelig med at finde en lønnet beskæftigelse i udlandet.

Du kan spørge din studievejleder eller PIU-koordinator om dine muligheder. PIU står for praktik i udlandet.

Ordningen giver mulighed for, at praktikophold i udlandet kan blive godkendt som en del af en dansk erhvervsuddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven eller til den danske arbejdsgiver, som udsender eleven. Et PIU-ophold kan finde sted overalt i verden - dog ikke lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til.

Du kan læse mere om PIU-ordningen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Har du fundet en godkendt praktikplads i udlandet, kan du få økonomisk tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der bl.a. dækker transport, udgifter til flytning, en del af dine boligudgifter mm. Det er også muligt at få dækket dine transportudgifter til eventuelle indledende samtaler med praktikstedet. Du kan læse meget mere om de økonomiske tilskud på hjemmesiden herunder.

Du kan læse mere om praktik i udlandet på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside. Styrelsen for Videregående Uddannelser hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har til formål at sørge for, at danske studerende udnytter mulighederne for at studere i udlandet. Styrelsen for Videregående Uddannelser har desuden lavet en hjemmeside, gribverden.dk, hvor du kan få flere oplysninger om studier og arbejde i udlandet.