Hvis du er utilfreds eller vil klage – social sikring i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er uenig i din afgørelse fra Udbetaling Danmark om dansk social sikring, kan du klage over den. Hvis du har fået en foreløbig afgørelse, kan du klage, når du modtager den endelige afgørelse. Læs mere under ”Før du klager”.

Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. En afgørelse er Udbetaling Danmarks beslutning i din sag om dansk social sikring. Du får altid besked om afgørelsen i et brev.

Sådan klager du

Du kan klage ved at skrive eller ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis du vil klage skriftligt:

Har du ikke MitID, kan du sende din klage til isos@atp.dk. Hvis du vil klage telefonisk, skal du ringe til Udbetaling Danmark, International Social Sikring, på telefon 7012 8051.

Hvad kan du ellers gøre?

Hvis du ikke vil klage over en afgørelse, men er utilfreds med den måde, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på, kan du også kontakte kundeambassadøren.

Når du klager, er det vigtigt, at det er tydeligt, hvad du klager over og hvorfor.

Der er ingen krav til måden, du skriver på, men du kan bruge tjeklisten her, når du skriver klagen.

  • Tydelig overskrift: ”Klage over social sikring”
  • Dit navn, CPR-nummer og gerne dit telefonnummer
  • Hvad er der sket og hvornår?
    Fx at du har fået et brev med en afgørelse, du er uenig i. Skriv gerne brevets overskrift og dato.
  • Hvad er du uenig i eller utilfreds med?
  • Hvorfor er du uenig eller utilfreds?
  • Hvad vil du gerne opnå med klagen?
  • Er der oplysninger, du mener, Udbetaling Danmark ikke har taget højde for?
  • Har du dokumenter, der støtter din klage?

Du kan ringe til Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller vil have hjælp til at klage. Hvis du har brug for mere hjælp, kan din kommune hjælpe dig med at klage.

Du kan også få hjælp af en, du kender, fx et familiemedlem. Husk at give fuldmagt, hvis du ønsker, at en anden skal have kontakt med Udbetaling Danmark om klagen.

Hvis du klager over en afgørelse, skal Udbetaling Danmark have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Sådan beregnes klagefristen ved Digital Post

Hvis brevet med afgørelsen er sendt til dig med Digital Post, skal Udbetaling Danmark have modtaget din klage senest 4 uger efter brevets dato, da du modtager brevet samme dag, som det er sendt.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din klage senest kl. 23.59 på den dag, klagefristen udløber.

Udløber klagefristen på en lørdag, søndag, helligdag eller fredagen efter Kristi Himmelfart, bliver klagefristen forlænget til den første hverdag derefter.

Sådan beregnes klagefristen ved papirpost

Hvis brevet med afgørelsen er sendt til dig med papirpost, skal Udbetaling Danmark have modtaget din klage senest 4 uger + 6 hverdage efter brevets dato. Det skyldes, at det fysiske brev kan være 6 hverdage om at komme frem.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din klage inden kontortids ophør på den dag, klagefristen udløber. Husk at tage højde for den tid, din klage er undervejs til Udbetaling Danmark, hvis du sender den med papirpost.

Udløber klagefristen på en lørdag, søndag, helligdag eller fredagen efter Kristi Himmelfart, bliver klagefristen forlænget til den første hverdag derefter.

Hvad sker der, hvis jeg klager for sent?

Hvis du klager for sent, sender Udbetaling Danmark din klage videre til Ankestyrelsen, som beslutter, om der er særlige grunde til, at din klage alligevel skal behandles. Det kan fx være, hvis du har været alvorligt syg i hele perioden.

Når Udbetaling Danmark har modtaget din klage, undersøger Udbetaling Danmark din sag igen ud fra det, du har skrevet i din klage. I nogle tilfælde ringer Udbetaling Danmark til dig for at drøfte sagen og få flere oplysninger. Det er med til at sikre det bedste grundlag for at behandle din klage.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din klage, senest 4 uger efter Udbetaling Danmark har modtaget den.

Du får besked, hvis Udbetaling Danmark ikke kan give dig svar inden for de 4 uger. Det kan ske, hvis Udbetaling Danmark skal skaffe ekstra oplysninger for at vurdere din klage.

Hvad sker der med min klage?

Hvis du klager over en afgørelse, er der en fast proces for måden, klagen behandles på.

Hvis Udbetaling Danmark… Hvad sker der med klagen
… giver dig ret i din klage Du får en ny afgørelse, som erstatter den tidligere afgørelse.
… giver dig ret i en del af din klage

Du får en ny afgørelse med besked om, hvilken del af klagen, du får ret i.

Hvis du fortsat vil klage, skal du inden for 4 uger give besked til Udbetaling Danmark. Derefter sender Udbetaling Danmark din klage videre til Ankestyrelsen, som vurderer den.

… ikke giver dig ret i din klage Du får brev om, at Udbetaling ikke giver dig ret, og din klage bliver sendt videre til Ankestyrelsen, som vurderer den.

Hvad gør Ankestyrelsen?

Når Ankestyrelsen har modtaget din klage, får du et brev, der fortæller, hvad der nu sker. Du får et nyt brev med Ankestyrelsens afgørelse, når de har behandlet din klage. Ankestyrelsen er en uafhængig, statslig institution og den øverste klageinstans for bl.a. Udbetaling Danmark.

Hvis du klager over noget andet end en afgørelse

Hvis du klager over noget andet end en afgørelse, undersøger Udbetaling Danmark, om der er noget, der burde være gjort anderledes. Du får altid svar på din klage.

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Start gerne med at ringe

Hvis du undrer dig eller er utilfreds med noget i din sag, anbefaler Udbetaling Danmark, at du starter med at ringe til International Social Sikring på telefon 7012 8051. Nogle gange sker der misforståelser, som lettest bliver løst med en mundtlig forklaring.

Hvis du har fået en foreløbig afgørelse

Har du fået en foreløbig afgørelse, skyldes det at Udbetaling Danmark afventer svar fra de udenlandske myndigheder, før de laver den endelige afgørelse.

Hvis du er uenig i de oplysninger, Udbetaling Danmark har brugt i den foreløbige afgørelse, er det en god idé at kontakte International Social Sikring. Hvis oplysningerne er rigtige, men du er uenig i selve afgørelsen, kan du klage, når du modtager den endelige afgørelse.