Social sikring ved arbejde i udlandet

Du har mulighed for at bevare din danske sociale sikring, når du arbejder i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Søg afgørelse om dansk social sikring ved arbejde i udlandet - for arbejdstagere

Er du lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, kan du søge om at være omfattet af dansk social sikring, når du arbejder i udlandet. Du kan læse mere om, hvad der gælder i din situation, her på siden.

Skal du søge i Danmark eller i udlandet?

 • Hvis du arbejder i flere lande, skal du søge om en afgørelse fra det land, du bor i.
 • Bor du i Danmark, skal du søge hos Udbetaling Danmark.
 • Hvis du skal udsendes fra Danmark til et andet land, skal du søge om en afgørelse hos Udbetaling Danmark. 

Har du ikke MitID?

Connect your non-Danish electronic ID (eID), and apply on the english form. 

The information regarding application as well as the english forms, are available at Life in Denmark. 

On this site, you can also connect your Danish Civil Registration Number (CPR number) with your national electronic ID from an EU/EEA country (eID). 

Start Søg afgørelse om dansk social sikring ved arbejde i udlandet - for arbejdsgivere

Er du arbejdsgiver, kan du søge om at dine medarbejdere kan være omfattet af dansk social sikring, når de arbejder i udlandet. Du kan læse mere om, hvad der gælder i din situation, her på siden.

Skal du søge i Danmark eller i udlandet?

 • Hvis din medarbejder arbejder i flere lande, skal du søge om en afgørelse fra det land, medarbejderen bor i.
 • Bor din medarbejder i Danmark, skal du søge hos Udbetaling Danmark.
 • Hvis din medarbejder skal udsendes fra Danmark til et andet land, skal du søge om en afgørelse hos Udbetaling Danmark.

Søg her

Har du ikke MitID?

A1 er en attest, der dokumenterer overfor myndigheder indenfor EU eller EØS, at du er omfattet af dansk social sikring, når du arbejder i udlandet. 

Når du bliver dansk socialt sikret ved arbejde i udlandet, får du samtidig A1-attest.

Overfor de danske myndigheder er selve afgørelsen dog tilstrækkelig dokumentation, hvis du søger om fx sygesikring eller familieydelser.

Attest A1 har afløst den tidligere attest E101DK.

Hvis du arbejder hjemme og bor i et andet land, end hvor din arbejdsplads er, kan det påvirke, hvor du er socialt sikret

Siden covid-19 har hjemmearbejde i bopælslandet ikke haft nogen indflydelse på den sociale sikring, da hjemmearbejde blev betragtet som et vigtigt redskab til at bremse spredningen af covid-19. Dette ændrer sig fra den 30. juni 2022, hvor omfanget af hjemmearbejde afgør, hvor du er socialt sikret.

Hvor meget arbejder du hjemme?

Din ret til sygesikring og sociale ydelser afhænger af, hvor meget du arbejder hjemme fra din bopæl, når du bor i et andet land, end, hvor din arbejdsgiver har adresse. 

 • Arbejder du hjemme i gennemsnit 1 dag om ugen, altså under 25 procent af din arbejdstid, er du socialt sikret i landet, hvor din arbejdsgiver har adresse.
 • Arbejder du hjemme i gennemsnit 2 dage eller mere om ugen, altså mere end 25 procent af din arbejdstid, er du socialt sikret i det land, hvor du har bopæl.

Hvis du bor i Sverige

Bor du i Sverige, kan du arbejde hjemme op til 50 procent af din arbejdstid og stadig være socialt sikret i Danmark, hvis du og din arbejdsgiver søger en Øresundsaftale

Vælg din situation

Danmark og Sverige har indgået en særaftale om social sikring for dem som arbejder i Øresundsregionen - denne aftale hedder 'Øresundsaftalen'. 

Din danske sociale sikring afhænger af 3 ting: 

 1. Du bor i Sverige og
 2. Du arbejder i Danmark for én dansk arbejdsgiver (mindre aktivitet under 5% fra en anden arbejdsgiver kan godkendes) og
 3. Du arbejder mellem 25-50% af din arbejdstid i Sverige for din danske arbejdsgiver. 

Arbejder du mindre end 25% i Sverige, skal du kontakte Försäkringskassan, som vil afgøre, i hvilket land du er socialt sikret. Udbetaling Danmark kan ikke hjælpe med denne vurdering. 

Pr. 1 maj træder en ny Øresundsaftale i kraft. Den nye aftale har ingen ændringer for, hvor du kan være socialt sikret. I forhold til ændringer i beskatning henvises til SKAT

Sådan søger du om dansk social sikring

Udfyld og gem den blanket som er relevant for din situation:

Søg derefter om dansk social sikring via selvbetjeningen som er øverst på siden. 

Du skal huske at vedhæfte din udfyldte blanket til din ansøgning, ellers kan du forvente en forlænget behandlingstid. 

Du arbejder samtidig i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz, hvis det fx er en del af dit job at være på tjenesterejser eller arbejder med international transport.

Hvis du er lønmodtager

Begyndt at arbejde i flere lande efter 1.1.2015

Bor du i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande eller Schweiz, herunder mindst 25 pct. i Danmark, er du omfattet af dansk social sikring. Det er uanset, om du arbejder for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver, og hvor mange arbejdsgivere du har.

Bor du i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande eller Schweiz, herunder mindre end 25 pct. i Danmark, er du omfattet af dansk social sikring, når du:

 • er ansat hos en eller flere danske arbejdsgivere - eller
 • samtidig arbejder for to eller flere arbejdsgivere, og mindst to af dem har hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark, fx hvis du samtidig arbejder for en norsk og svensk arbejdsgiver. Det samme gælder, hvis den ene arbejdsgiver fx har hjemsted i Schweiz og den anden arbejdsgiver har hjemsted i et andet EU/EØS-land end Danmark.

Bor du ikke i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande, herunder mindre end 25 pct. i dit bopælsland, er du omfattet af dansk social sikring, når du:

 • kun er ansat hos en dansk arbejdsgiver - eller
 • samtidig er ansat hos en dansk arbejdsgiver, og du har et bijob hos en anden arbejdsgiver i dit bopælsland.

Du skal kontakte de sociale myndigheder i det land, du bor i, hvis du arbejder for en dansk arbejdsgiver i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz samtidig. De sociale myndigheder dér skal tage stilling til, om du skal være socialt sikret i det land, hvor du bor.

Begyndt at arbejde i flere lande før 1.1.2015

Der kan være andre regler, der gælder, hvis du vil søge for en periode, der starter før 1.1.2015. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du vil vide mere om reglerne.

Hvis du er selvstændig

Du er omfattet af dansk social sikring, hvis du bor i Danmark og driver selvstændig virksomhed i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz. Det er dog bl.a. en betingelse, at du udøver mindst 25 pct. af din virksomhed i Danmark. Man vurderer omfanget af virksomheden, ud fra bl.a. arbejdstid, omsætning, antallet af leverede tjenesteydelser og indtægt.

Du behøver ikke at arbejde inden for samme branche i de forskellige lande.

Hvis du har bopæl i udlandet

Hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du kontakte de sociale myndigheder i landet. De tager så stilling til, om du er omfattet af social sikring dér. Hvis de mener, at du er sikret i Danmark, sender de din sag til Udbetaling Danmark.

Der er forskel på betingelserne for din udsendelse alt efter om du er lønmodtager eller selvstændig.

Hvis du er lønmodtager

Du er omfattet af dansk social sikring, når din danske arbejdsgiver udsender dig til at arbejde op til to år i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Du og din arbejdsgiver skal dog opfylde en række betingelser.

Betingelser kan fx være:

 • Du og din danske arbejdsgiver forventer ikke, at udsendelsen overstiger to år.
 • Du arbejder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz for din danske arbejdsgiver.
 • Du har lige inden udsendelsen været omfattet af social sikring i Danmark. Det kan fx være tilfældet, hvis du bor og har arbejdet i Danmark inden udsendelsen.
 • Du skal have været omfattet af social sikring i Danmark inden ansættelsen, hvis det allerede ved ansættelsen er aftalt, at du skal arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
 • Din arbejdsgiver har normalt omfattende aktivitet i Danmark og beskæftiger sine ansatte i Danmark.

Hvis du er selvstændig

Du er omfattet af dansk social sikring, når du er selvstændig og udsender dig selv til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz op til to år.

Betingelser kan fx være:

 • Du forventer ikke, at udsendelsen overstiger to år.
 • Du driver omfattende virksomhed i Danmark.
 • Du har drevet din virksomhed i mindst to måneder forud for udsendelsen
 • Du arbejder inden for samme branche under udsendelsen
 • Du skal under din udsendelse opretholde alt det, der er nødvendigt for at drive din virksomhed, når du er tilbage i Danmark. Det kan fx være et krav, at du bevarer et kontor i Danmark, betaler skat i Danmark, bevarer tilladelse til at udøve et erhverv i Danmark eller fortsat er momsregistreret i Danmark under din udsendelse.

Hvis du afbryder din udsendelse

Hvis din udsendelse afbrydes midlertidigt i højst to måneder pga. fx ferie, sygdom eller uddannelse fortsætter din udsendelse som hidtil.

Hvis din udsendelse afbrydes i over to måneder, skal du som udgangspunkt sende en ny ansøgning om dansk social sikring til Udbetaling Danmark.

Der er forskel på betingelserne for din udsendelse alt efter om du er lønmodtager eller selvstændig.

Hvis du er lønmodtager

Du kan søge om dansk social sikring, når din danske arbejdsgiver udsender dig til et andet EU/EØS-land eller Schweiz i en periode på over to år, men ikke længere end tre år.

Myndighederne i Danmark skal indgå en særlig individuel aftale med det EU/EØS-land eller Schweiz, du skal arbejde i.

Du og din arbejdsgiver skal dog opfylde en række betingelser. Betingelser kan fx være:

 • Du og din danske arbejdsgiver forventer ikke, at udsendelsen overstiger tre år.
 • Du er udsendt af din danske arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
 • Du har lige inden udsendelsen været omfattet af dansk social sikring. Det kan fx være tilfældet, hvis du bor og har arbejdet i Danmark inden udsendelsen
 • Din arbejdsgiver har normalt omfattende aktivitet i Danmark og beskæftiger sine ansatte i Danmark.

Hvis du er selvstændig

Du kan søge om dansk social sikring, når du er selvstændig og udsender dig selv til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i en periode på over to år, men ikke længere end tre år.

Myndighederne i Danmark skal indgå en særlig individuel aftale med det EU/EØS-land eller Schweiz, du skal arbejde i.

Du og din arbejdsgiver skal dog opfylde en række betingelser. Betingelser kan fx være:

 • Du forventer ikke, at udsendelsen overstiger tre år.
 • Du driver omfattende virksomhed i Danmark.
 • Du har drevet din virksomhed i mindst to måneder forud for udsendelsen.
 • Du skal under din udsendelse opretholde alt det, der er nødvendigt for at drive din virksomhed, når du er tilbage i Danmark. Det kan fx være et krav, at du bevarer et kontor i Danmark, betaler skat i Danmark, bevarer tilladelse til at udøve et erhverv i Danmark eller fortsat er momsregistreret i Danmark under din udsendelse.

​Du kan ikke være omfattet af dansk social sikring i det land, du arbejder i, hvis du eller din danske arbejdsgiver forventer, at din udsendelse til et EU/EØS-land eller Schweiz overstiger tre år.

Du vil i stedet være omfattet af social sikring i dit arbejdsland. Det betyder, at du har pligt til at betale bidrag til sociale sikringsordninger i arbejdslandet og din ret til sociale ydelser fra arbejdslandet afgøres efter dette lands lovgivning.

Du kan søge en afgørelse i 2 tilfælde: 

 1. Du skal arbejde i mere end 90 dage i et andet land
 2. Du skal arbejde i under 90 dage i et andet land, men den udenlandske myndighed kræver dokumentation på din sociale sikring. Hvis den udenlandske myndighed ikke kræver at du har en afgørelse, behøver du ikke at søge. Du vil beholde din aktuelle sociale sikring. Hvis du er i tvivl, skal du henvende dig til den udenlandske myndighed inden du ansøger. 

Selvom Danmark har indgået aftaler med en stribe lande, også kaldet konventionsaftaler, så er aftalerne forskellige. De fleste aftaler handler om, hvorvidt du kan bevare din ret til dansk folkepension og ATP livslang pension. Vær opmærksom på at du kun kan søge om ét land og én periode pr. ansøgning

Danmark har indgået aftaler om social sikring med disse lande

Inden for Europa

 • Bosnien-Hercegovina
 • Kroatien (kun gældende for 2006-2013)
 • Nordmakedonien (FYROM)
 • Montenegro
 • Serbien

Uden for Europa

 • Canada
 • Chile
 • Filippinerne
 • Indien
 • Israel (omfatter ikke Gaza, Palæstina og Vestbredden)
 • Kina (omfatter ikke Hong Kong, Taipei, Taiwan og Macau)
 • Marokko
 • New Zealand
 • Pakistan
 • Québec
 • Sydkorea (Republikken Korea)
 • Tyrkiet
 • USA 

Du kan læse om de forskellige aftaler og hvad de dækker her:

Øvrige lande (lande som Danmark ikke har indgået aftale om social sikring med)

Hvis det land, du arbejder i, ikke er på ovenstående liste, skal du selv kontakte den relevante myndighed:

 • Sygedagpenge: du skal kontakte din kommune
 • ATP livslang pension: du skal du kontakte ATP
 • Arbejdsskadeforsikring: du kan blive vejledt af AES
Du skal kontakte Udbetaling Danmark hvis det drejer sig om følgende: 
 • Familieydelser eller børnetilskud: Telefon 70 12 80 62
 • Barselsdagpenge:  Telefon 70 12 80 64
 • Sygesikring i udlandet:Telefon 70 12 80 81

Det har ingen betydning for din sociale sikring, at Storbritannien har forladt EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig ret til social sikring, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du kan blive eller fortsat være socialt sikret, uanset om du er dansk statsborger med bopæl i Storbritannien eller britisk statsborger med bopæl i Danmark.

Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, er du socialt sikret, hvis du:

 • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og
 • forud for dette var omfattet af lovgivningen om social sikring i Storbritannien eller et EU/EØS-land og
 • i øvrigt opfylder betingelserne for social sikring.

Vær opmærksom på, at der ikke længere kan indgås aftaler efter artikel 16.

Regler for arbejde før den 28. juni 2012:

Hvis du søger for en periode, der er startet før den 28. juni 2012, er du omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere, der arbejder i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz.

Regler for arbejde efter den 28. juni 2012:

Efter den 28. juni 2012 bliver arbejde som flyvende personale i EU betragtet som arbejde i det land, hvor personalet har hjemmebase. Det vil sige, at du er omfattet af reglerne om social sikring i det land, hvor du har din hjemmebase, hvis du arbejder som flyvende personale i to eller flere EU-lande.

Din hjemmebase er det sted, hvor du starter og slutter din tjenesteperiode, og hvor din arbejdsgiver under normale omstændigheder ikke er ansvarlig for din indkvartering.

Du kan derfor være omfattet af dansk lovgivning, hvis du er ansat hos et flyselskab med hjemsted i et andet EU-land, så længe du har hjemmebase i Danmark.

Fra 2. februar 2013 gælder denne særlige regel også for dig, hvis du er statsborger i Norge, Island og Liechtenstein eller arbejder på ruter til disse lande. For arbejdsperioder, som er påbegyndt før den 2. februar 2013, er du omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere, der arbejder i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz.

Fra 1. januar 2015 gælder denne særlige regel også for dig, hvis du er schweizisk statsborger eller arbejder på ruter til Schweiz. For arbejdsperioder, som er påbegyndt før den 1. januar 2015, er du omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere, der arbejder i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz.

Sejler du på et skib, der fører flag inden for EU/EØS-landene, er du enten omfattet af social sikring i flaglandet eller i bopælslandet. 

Bopæl og social sikring

Hvis du bor i Danmark, og du er aflønnet af en arbejdsgiver, der har hjemsted i Danmark, er du omfattet af de danske regler om social sikring. Det gælder også, selvom du sejler ombord på et skib, der ikke fører et dansk flag. 

Hvis du bor i et EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, og du er aflønnet af en arbejdsgiver, der har hjemsted i dit bopælsland, er du omfattet af bopælslandets regler om social sikring. 

Aflønnes du af en arbejdsgiver, der har hjemsted i et andet land end dit bopælsland, er du omfattet af flaglandets regler. 

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om reglerne for søfarende, kan du kontakte International Social Sikring og få tilsendt vores vejledning om reglerne for søfarende.

Hvis du er offentlig ansat

Der gælder særlige regler for dig, hvis du arbejder i udlandet som offentligt ansat. Du er som udgangspunkt omfattet af dansk social sikring, hvis du er ansat af en offentlig arbejdsgiver i Danmark. Det gælder uanset, hvilket EU/EØS-land eller Schweiz, du arbejder i.

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 51, hvis du er i tvivl om din sociale sikring, når du skal arbejde i udlandet.

Hvis du modtager dagpenge

Hvis du modtager sygedagpenge, barselsdagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, er du ligestillet med lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, når det drejer sig om social sikring i EU/EØS-lande og Schweiz.

Hvis du modtager efterløn

Hvis du modtager efterløn fra Danmark og begynder at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du selv kontakte myndighederne i det land, hvor du bor. Den udenlandske myndighed skal træffe afgørelse om din sociale sikring. Hvis du bor i Danmark, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Som statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz kan du ligesom danske statsborgere bevare eller opnå danske sociale rettigheder, hvis du opfylder betingelserne for det.

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz kan du måske være omfattet af dansk social sikring, men Udbetaling Danmark kan ikke udstede dokumentation for det. Alt efter hvilken ydelse, der er tale om, skal du kontakte den enkelte danske myndighed, som skal behandle sagen:

 • Kontakt kommunen, hvis det drejer sig om sygedagpenge.
 • Kontakt ATP, hvis det drejer sig om ATP Livslang Pension.
 • Kontakt Arbejdsskadestyrelsen, hvis det drejer sig om arbejdsskadeforsikring.
 • Kontakt Udbetaling Danmark, hvis det drejer sig om:
  - familieydelser eller børnetilskud på telefon 70 12 80 62
  - barselsdagpenge på telefon 70 12 80 64
  - international sygesikring på telefon 70 12 80 81.

Hvis du skal udsendes til Norge, Island, Sverige eller Finland, kan Udbetaling Danmark dog godt udstede dokumentation for dansk social sikring. Det samme gælder, hvis du skal arbejde i flere af disse fire lande på samme tid.

Hvis du er flygtning eller statsløs

Er du flygtning efter Genève-konventionen eller statsløs, kan du ligesom danske statsborgere være omfattet af dansk social sikring når du arbejder i et eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz, hvis du opfylder betingelserne.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigere. Husk at vedlægge eventuel dokumentation. Hvis fristen ikke kan overholdes, giver Udbetaling Danmark dig skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at få afgjort din sag.

Hvis en anden person skal indhente oplysninger i din sag hos Udbetaling Danmark, skal personen have en fuldmagt fra dig.

Det skal fremgå af fuldmagten, hvem der må indhente oplysningerne, hvilke oplysninger personen må indhente.

Hent Udbetaling Danmarks fuldmagtserklæring her:

Svar på din ansøgning

Hvis du søger om social sikring i udlandet, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Her kan du se Udbetaling Danmarks sagsbehandlingsfrister for Social sikring i udlandet:

BAGGRUND FOR ANSØGNING FRIST FOR SAGSBEHANDLING I GENNEMSNIT GÅR DER
Hvis du skal udstationeres til ét land 5 uger 4 uger
Hvis du skal arbejde i to eller flere lande 5 uger 2 uge
For øvrige ansøgninger 7 uger 6 uger
For særlige aftaler om social sikring 24 uger 12 uger

Sagsbehandlingsfristen er fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Hvis der går længere tid end den angivne frist, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvis du ikke kan blive omfattet af dansk social sikring, kan du blive omfattet af social sikring i det land, du arbejder eller bor i.

Hvis du fx arbejder i et EØS-land eller Schweiz, er du som udgangspunkt omfattet af social sikring i det land du arbejder i. Det betyder, at du både har rettigheder og pligter i dit arbejdsland, også hvis du bor i et EØS-land eller Schweiz.

Du har derfor pligt til at betale bidrag til sociale sikringsordninger i det land, du arbejder i. Du vil være socialt sikret i dit arbejdsland og din ret til sociale ydelser fra arbejdslandet afgøres efter dette lands lovgivning. Sociale ydelser er fx sygesikring, sygedagpenge, familieydelser og ydelser ved arbejdsskade.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dansk social sikring, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Har du fået en foreløbig afgørelse, kan du dog først klage, når du modtager den endelige afgørelse.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for social sikring i udlandet:

Læs også

Kontakt International Social Sikring