Ansøg om/forny dansk pas

Når du som dansk statsborger skal ansøge om at få udstedt eller fornyet dit pas i Mariagerfjord Kommune, skal du ikke udfylde pasansøgningen før henvendelse i Mariagerfjord Kommunes Borgerservice, da alt elektronisk klares, mens du er der.

Dette gælder dog ikke, hvis du skal have lavet pas til et barn under 18 år. Så skal du udfylde pasansøgningen, hvor dem, som har forældremyndigheden over barnet, giver samtykke til, at barnet må få pas. Når samtykket er givet på pasansøgningen, er det ikke nødvendigt at forældrene er med, når barnet skal have bestilt passet.

Husk at der skal gives samtykke til forlængelser og udstedelse af et nyt pas, selvom barnet før har haft pas.

Sådan gør du

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive ansøgningen for pas til børn.

Kontakt