Registrering af udenlandsk køretøj

Du kan bruge denne blanket, hvis du skal søge tilladelse til at køre i et udenlandsk registreret køretøj i Danmark.