Feriepenge

Du kan læse om og bestille feriepenge på borger.dk.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er lønmodtager, optjener du ret til ferie, der er betalt af din arbejdsgiver.

Der findes mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Feriepengeinfo giver dig et overblik over, hvem der skal udbetale feriepengene, og hvordan du bestiller dem. Læs mere på:

Her kan du:

  • bestille feriepenge
  • se optjente feriepenge og tidligere bestillinger.

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Med den nye ferielov kan du holde din ferie allerede måneden efter, du optjener den. Den nye ferielov ændrer ikke på, at du optjener ret til 25 feriedage om året.

Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det er der, fordi du med indførslen af de nye ferieregler ellers både vil have optjent ferie efter de nuværende regler og samtidig begynde at optjene ferie, som du kan holde måneden efter, du har optjent den.

Læs mere om den nye ferielov og overgangsåret: