Uddannelse med økonomisk støtte

Er uddannelsesgodtgørelse noget for dig?

Uddannelsesgodtgørelse er et tilbud til dig, der ønsker at skifte spor i arbejdslivet, fordi du har en arbejdsskade og ikke kan arbejde fuld tid med det samme som før.

Ved at tage en ny uddannelse åbner du for nye jobmuligheder. Mens du dygtiggør dig og passer din uddannelse, får du hver måned et fast beløb udbetalt.

I AES hjælper vi dig med at finde ud af, om du er i målgruppen for uddannelsesgodtgørelse. Det gør vi ved at finde svar på en række spørgsmål om din arbejdsskade, dine nuværende jobmuligheder og din lyst til at uddanne dig.

Hvis du er i målgruppen og har interesse for at uddanne dig, inviterer vi dig til en samtale med dit kommunale jobcenter. Sammen finder I ud af, om uddannelsesgodtgørelse er relevant for dig. Det er et frivilligt tilbud, og det er dit valg, om du ønsker at gå videre i forløbet. 

Du kan være i målgruppen, hvis: 

  1. Du er motiveret for og kan gennemføre en uddannelse inden for et område med gode jobmuligheder.
  2. Du har en mén-grad på mindst 10 % efter en eller flere arbejdsskader.
  3. Du er uden job eller opsagt og ikke kan arbejde på fuld tid inden for tidligere arbejdsområder.

Et forløb med 6 trin

Fra interesse til færdig uddannelse: Få overblik over forløbet

I AES afgør vi, om du kan få uddannelsesgodtgørelse. Det gør vi med hjælp fra de kommunale jobcentre, der kender job- og uddannelsesområdet.

Jobcenteret rådgiver dig om valg af studieretning og hjælper dig med at afklare dine spørgsmål, hvis du fx er i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig. De vurderer også, om den uddannelse, du vælger, falder inden for rammerne af ordningen.

Baseret på jobcenterets oplysninger beslutter vi, om du kan få uddannelsesgodtgørelse. Hvis du kan det, skal du tilmelde dig uddannelsen, følge den og søge job inden for dit nye arbejdsområde. 

Trin 1: Du sætter forløbet i gang

Vil du undersøge, om uddannelsesgodtgørelse er relevant for dig? Så skal du give os i AES besked. Det kan du gøre på 2 måder: 

  1. Hvis du har fået et brev fra os, hvor vi spørger dig, om du er interesseret i at tage en uddannelse, skal du svare på linket i brevet.
  2. Hvis du ikke har modtaget et brev om uddannelse fra os, kan du ringe til os på 72 20 60 00. 

Hvis vi skal vide mere om din situation, kontakter vi dig. Vi spørger muligvis også din læge og din arbejdsgiver om oplysninger. Det gør vi for at kunne forstå og vurdere, hvad du ikke længere kan i forhold til dit tidligere arbejde.

Hvis vi vurderer, at du er i målgruppen, kontakter vi dit jobcenter og beder dem inviterer dig til en samtale. Her aftale I, hvilken uddannelse du skal søge ind på.

Jobcenteret indkalder dig, så du skal ikke gøre noget.

Trin 2: Du taler med jobcenteret

Hos jobcenteret taler I om dine ønsker, dine eventuelle bekymringer og de svarer på dine spørgsmål. Du får personlig vejledning og støtte til at undersøge dine uddannelses- og jobmuligheder.

Inden jeres møde er det en god idé, at du overvejer din situation. Hvilke kompetencer kan du bygge videre på? Og hvilke fremtidige opgaver kan og vil du gerne arbejde med?

Jobcenteret lægger vægt på, at du vælger en uddannelse, der giver erhvervskompetencer og åbner dørene til et område med gode jobmuligheder.

De vil vurdere, om du kan gennemføre uddannelsen, og om du har gode chancer for at finde arbejde inden for dét, du gerne vil uddanne dig i.

Efter samtalen giver jobcenteret os i AES besked om, hvad I aftaler.

Trin 3: Du får tilkendt uddannelsesgodtgørelse

Når vi i AES har fået og behandlet oplysningerne fra jobcenteret, afgør vi, om du kan få uddannelsesgodtgørelse, og hvilken uddannelse pengene er øremærket til.

Du får også en afgørelse om, hvor mange penge du får udbetalt hver måned, og hvor længe du kan få dem. De bliver udbetalt første gang i den måned, du begynder på din uddannelse. Dog tidligst fra 1. juli 2024, hvor regler om udbetaling træder i kraft.

Trin 4: Du ansøger og bliver optaget på din uddannelse

Du skal selv søge ind på den uddannelse, der er blevet godkendt til uddannelsesgodtgørelse. 

Når du er blevet optaget, skal du give os besked. Send os dokumentation på, at du er optaget og dato for studiestart, så kan vi se, hvornår udbetaling af din uddannelsesgodtgørelse skal sættes i gang. 

Trin 5: Du er i gang med din uddannelse

Under din uddannelse skal du hurtigst muligt give os besked, hvis din situation ændrer sig. Det kan fx være, at du stopper på uddannelsen, at du bliver syg i længere tid, eller at du skal på barsel.

Hvis du får løn ved siden af din uddannelse, fx fra et studiejob, bliver din løn trukket fra det beløb, vi udbetaler. I de fleste tilfælde får vi automatisk besked om, at du har indkomst. Hvis du tjener penge i udlandet, i din egen virksomhed eller har B-indkomst, skal du huske at give os besked.

Trin 6: Du bliver færdig med din uddannelse og får et job

Tillykke, du er færdig med din uddannelse. Som andre nyuddannede skal du nu i gang med at søge efter et job inden for dit nye arbejdsområde.

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt melder dig ledig i dit jobcenter, så du får din økonomi på plads og bliver guidet i forhold til din jobsøgning.

I guiden ”Hvis du bliver ledig” får du overblik over, hvad der er vigtigt at vide.

Du skal give os i AES besked, når du er færdig med din uddannelse. Vi stopper udbetalingen af din uddannelsesgodtgørelse og afslutter din arbejdsskadesag i den måned, du afslutter din uddannelse.

Med din nye uddannelse regner vi med, at du vender tilbage i arbejde på normale job- og arbejdsvilkår. Hvis du ikke kan tjene det samme i dit nye job som før arbejdsskaden, bør du kontakte os. Så undersøger vi, om du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Spørgsmål og svar

Personer går på gade

Det spørger andre om

Er der andet, du gerne vil vide? Få svar på de spørgsmål, som andre har stillet

Kontakt AES

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til forløbet med uddannelsesgodtgørelse eller din økonomi med uddannelsesgodtgørelse