Om at arbejde i udlandet

Du kan være omfattet af de samme regler som i Danmark med hensyn til dagpenge og forsikring

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du selvstændig erhvervsdrivende, og skal du i en begrænset periode arbejde i et andet land, kan du fortsat være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor din virksomhed normalt drives.

Hvis du vil arbejde i et andet land, bør du undersøge, om dit erhverv er lovreguleret dér. Hvis det er det, skal du sandsynligvis ansøge om autorisation eller lignende officiel anerkendelse af dine kvalifikationer.

Hvis dit erhverv ikke er lovreguleret i landet, kan det nationale informationscenter muligvis hjælpe med en vurdering, som forklarer din danske uddannelse i forhold til landets uddannelsessystem. 

Hvis du skal arbejde i et EØS-land (EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein) eller Schweiz, skal du være forsikret i det land, du arbejder i. Ellers risikerer du at miste retten til dagpenge. Det gælder også, hvis du bor i ét land og arbejder i et andet, dvs. er grænsearbejder.

Du kan læse mere på Folketingets hjemmeside for EU-oplysning om EØS-samarbejdet:

Er du udsendt og skal arbejde for en dansk arbejdsgiver, kan du fortsat være forsikret i Danmark. Udstationeres du til et andet EØS-land, skal du dog have udsendelsen godkendt af Udbetaling Danmark International Social Sikring, for at du kan bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse.

Læs mere om social sikring i udlandet:

Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, er du grænsearbejder, og du skal derfor være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Der gælder særlige regler for grænsearbejdere, der bliver arbejdsløse. Reglerne afhænger af, om du vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen eller ej, om der er tale om delvis, periodisk eller fuld ledighed.

Du skal kontakte din a-kasse for individuel vejledning.

Du kan se de gældende love og regler om dagpenge i udlandet i 'Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel' på Retsinformations hjemmeside.

På borger.dk

Andre sider

Udenrigsministeriets app, UM Rejseklar kan downloades fra alle app stores. Appen giver dig mulighed for lettere at forberede din rejse - og ikke mindst mulighed for lettere at komme i kontakt med Udenrigsministeriet, hvis noget går galt.