International Social Sikring - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark, International Social Sikring, om afklaring af, hvor du er social sikret, behandler de oplysninger om dig. Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som de har om dig.

International Social Sikring omfatter afgørelser om, hvilket lands regler om social sikring du er omfattet af.

Her kan du læse, hvilke personoplysninger Udbetaling Danmark behandler om dig, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med behandlingen.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden at have en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark, International Social Sikring, om en afklaring af, hvor du er social sikret uden at have en sag i forvejen, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer. Det gør de for at kunne dokumentere din henvendelse.

Hvis du senere søger eller får en afgørelse om social sikring fra International Social Sikring, vil Udbetaling Danmark behandle dine personoplysninger for at sikre, at du får en korrekt afgørelse. Du vil få nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger, der vil indgå i behandlingen af din sag, når du søger eller får ydelsen.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark

Hvis du ringer til os, kan du blive spurgt, om du vil sige ja til, at vi må optage samtalen. Udbetaling Danmark vil alene bruge optagelsen til at uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen.

Hvis du søger eller får en afgørelse om social sikring

Hvis du søger eller får en afgørelse om, hvilket lands regler om social sikring du er omfattet af, behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre, at du får en korrekt afgørelse om social sikring.
 • At uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til Udbetaling Danmark og siger ja til, at samtalen må optages.

Udbetaling Danmark vil kun indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark kan indhente følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

Udbetaling Danmark, International Social Sikring, modtager følgende almindelige personoplysninger:

 • Personnummer og andre stamoplysninger fra CPR
 • Indkomstoplysninger mv. fra Skattestyrelsen
 • Oplysninger om ansættelsesforhold fra din arbejdsgiver
 • Oplysninger fra udenlandske myndigheder som er relevante for afklaring af din sociale sikring
 • Fra PostNord eller andre postvirksomheder modtager vi returpost, som ikke kan leveres på adressen

Udbetaling Danmark vil behandle dine personoplysninger, når de fx træffer afgørelser om, hvor du er social sikret eller ved anden sagsbehandling.

For at kontrollere, at du er omfattet af de danske regler om social sikring, kan Udbetaling Danmark, International Social Sikring, samkøre deres egne oplysninger med ikke-følsomme oplysninger, som de har indhentet om dig. Udbetaling Danmarks, International Social Sikring, egne oplysninger om dig er dem, du selv har oplyst, og de oplysninger, de fx får fra din arbejdsgiver.

Udbetaling Danmark, International Social Sikring, kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til at få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor.

Udbetaling Danmark, International Social Sikring, kan videregive følgende typer personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

Udbetaling Danmark, International Social Sikring, videregiver følgende almindelige personoplysninger:

 • Oplysninger om, hvor du er social sikret til Skattestyrelsen
 • Oplysninger om afgørelse om social sikring til din arbejdsgiver
 • Oplysninger til udenlandske myndigheder om afgørelse om social sikring
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Hvis du enten tidligere har boet og arbejdet i et land uden for EU/EØS-landende, aktuelt eller på et senere tidspunkt bosætter dig eller tager arbejde i et land uden for EU/EØS-landene, kan det være nødvendigt for Udbetaling Danmark, International Social Sikring, at overføre oplysninger om dig til relevante myndigheder i dette land, for at de kan behandle din sag.

Udbetaling Danmark, International Social Sikring, gemmer dine oplysninger, så længe der er behov for disse i forbindelse med sagsbehandlingen. Tidligere afgørelser om social sikring kan være nødvendige i forbindelse med afgørelser af senere ansøgninger om social sikring eller sociale ydelser, hvorfor afgørelser og oplysninger opbevares op til 2 år efter din død. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at Udbetaling Danmark må optage en samtale, sletter Udbetaling Danmark optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Udbetaling Danmark, International Social Sikring, kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at der indhentes oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er omfattet af de danske regler om social sikring. 

Du kan få en kopi af de oplysninger, Udbetaling Danmark, International Social Sikring, behandler om dig (indsigt).

Du kan klage over, at Udbetaling Danmark, International Social Sikring, behandler oplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)
 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Har du spørgsmål til din afgørelse om social sikring

Hvis du har spørgsmål til din afgørelse om social sikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Hvis du skriver, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om social sikring.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om social sikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig

Udbetaling Danmark

Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

CVR-nr. 33236239