International Social Sikring - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark om social sikring i udlandet, behandler de oplysninger om dig, som led i deres sagsbehandling. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger de behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om social sikring i udlandet uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere søger om social sikring i udlandet, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Formålet med International Social Sikrings sagsbehandling er at tage stilling til, hvilket lands sociale sikrings-regler du er underlagt. Udbetaling Danmark indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger. 

Udbetaling Danmark behandler fx oplysninger om:

 • dit bopælsland
 • dit ophold i Danmark
 • dit statsborgerskab
 • dine indtægter og skattemæssige forhold
 • dine arbejdsmæssige forhold

Du kan selv have givet oplysningerne, fordi du har søgt om dokumentation for din sociale sikring.

Din arbejdsgiver kan have søgt på dine vegne og i den forbindelse afgivet oplysninger. Udbetaling Danmark kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra SKAT, CPR-registeret samt offentlige tilgængelige oplysninger om din arbejdsplads.

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag, eller når de i øvrigt har pligt til det.

Udbetaling Danmark behandler dine oplysninger på baggrund af Udbetaling Danmark-loven og andre love, herunder EU-forordninger samt konventioner indgået med tredjelande.

Udbetaling Danmark kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Udbetaling Danmark samarbejder med. I tilfælde, hvor der foreligger aftaler mellem Danmark og tredjelande, vil dine oplysninger blive videregivet til det pågældende land. Udbetaling Danmark kan få, dele og samkøre en række oplysninger uden at spørge dig. 

Udbetaling Danmark kan:

 • dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke har ret til.
 • få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og Udbetaling Danmark kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.
 • få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen. 

Udbetaling Danmark gemmer dine oplysninger så længe, der er behov for disse i forbindelse med sagsbehandlingen. Tidligere afgørelser kan være nødvendige i forbindelse med afgørelser af senere ansøgninger om social sikring eller sociale ydelser, hvorfor afgørelser og oplysninger opbevares op til 2 år efter din død.

Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysninger, du eller din arbejdsgiver har givet i din sag.

I forbindelse med afgørelser om social sikring i udlandet kan nogle af dine personoplysninger blive delt med andre danske og udenlandske myndigheder i forbindelse med oplysning om afgørelsen.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark, kan du blive spurgt, om Udbetaling Danmark må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du ikke ønsker, at Udbetaling Danmark behandler dine oplysninger, kan det betyde, at Udbetaling Danmark ikke kan træffe afgørelse om din sociale sikring.

Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark behandler personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig. Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet.
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden.
 • at Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero. 

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, de har fået om dig.

Har du spørgsmål til social sikring i udlandet?

Hvis du har spørgsmål til social sikring i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring. 

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Hvis du skriver til International Social Sikring, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om International Social Sikring.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring.