International Social Sikring - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får denne orientering, fordi Udbetaling Danmark skal oplyse dig om, at de behandler oplysninger om dig som led i deres sagsbehandling. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger de behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om International Social Sikring uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere søger eller får International Social Sikring, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Formålet med International Social Sikrings sagsbehandling er at tage stilling til, hvilket lands sociale sikrings regler du er underlagt. Udbetaling Danmark indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen. Udbetaling Danmark behandler fx:

  • oplysninger om lønmodtageres og arbejdsgiveres identitet
  • oplysninger om økonomiske forhold og ansættelse
  • oplysninger relateret til tidligere og nuværende arbejdsgivere

Du kan selv have givet os oplysningerne, fordi du har søgt om dokumentation for din sociale sikring.

Din arbejdsgiver kan have søgt på dine vegne og i den forbindelse afgivet oplysninger. International Social Sikring kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra offentlige myndigheder, f.eks. Skatteforvaltningen og CPR-registeret.

Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger på baggrund af forordning (EF) 883/2004, andre forordninger og love. Samt eventuel særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data mv..

Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysninger, du eller din arbejdsgiver har givet i din sag. 

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til og andre offentlige danske og udenlandske myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med. I forbindelse med afgørelser om social sikring kan nogle af dine personoplysninger blive delt med andre danske og udenlandske myndigheder i forbindelse med oplysning om afgørelsen.

Udbetaling Danmark opbevarer dine oplysninger så længe, der er behov for disse i forbindelse med sagsbehandlingen. Tidligere afgørelser kan være nødvendige i forbindelse med afgørelser af senere ansøgninger, hvorfor afgørelser og oplysninger opbevares efter afgørelsens udløb.

Du kan gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark, International Social Sikring har personoplysninger om dig. Du kan få en kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark har om dig. Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
  • at International Social Sikring stiller behandlingen af din sag i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser.

Har du spørgsmål om International Social Sikring?

Hvis du har spørgsmål til International Social Sikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring. 

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Hvis du skriver til International Social Sikring, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

  • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
  • at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om International Social Sikring.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring.