Sådan gør I, hvis I ikke kan udskrive en fuldmagtsblanket

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Har I ikke en printer i nærheden, kan I skrive fuldmagten selv. Der er nogle oplysninger, som fuldmagten altid skal indeholde for at være gyldig. Skriften skal være let at læse, så der ikke opstår misforståelser.

Hvad skal fuldmagten indeholde?

En fuldmagt skal altid indeholde oplysninger om

  • fulde navn og CPR-nummer for den person, der giver fuldmagten
  • fulde navn og CPR-nummer for den person, der skal have fuldmagten
  • hvilket område, der gives fuldmagt til, fx pension eller boligstøtte
  • hvad der gives fuldmagt til, fx at drøfte sagen med Udbetaling Danmark telefonisk, at overtage ansvaret for sagen eller andet
  • dato og underskrift fra den person, der giver fuldmagten
  • gerne telefonnumre på begge parter.

Send fuldmagten digitalt – for dig, der skal hjælpe

Det går hurtigst, hvis I sender fuldmagten digitalt. Som modtager af fuldmagten kan du sende den underskrevne fuldmagt til Udbetaling Danmark digitalt. Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte den.

Send fuldmagten med posten

I kan også sende fuldmagten med posten til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Vær opmærksom på, at det kan tage op til en til en uge, før Udbetaling Danmark har modtaget fuldmagten med posten.

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, eller en anden skal hjælpe dig, skal I lave en fuldmagt. 

Sådan gør du

Vælg det område, I skal bruge en fuldmagt til.

International Social Sikring

Skal I bruge en fuldmagt til international social sikring, så klik ind på siden herunder og find fuldmagten under "Vil du vide mere":