Barselsdagpenge

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk.

For forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

For forældre til børn født før den 2. august 2022

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Pasning ved alvorligt sygt barn

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge. Læs mere om:

Sorgorlov

Som forælder kan du have ret til orlov med dagpenge, hvis dit barn går bort. Læs mere om: