Tillæg til ansøgning om Øresundsaftale for EU-borger

Her kan du udfylde blanketten som skal vedhæftes din ansøgning om dansk social sikring.

Du kan bruge denne blanket hvis:

  • Du er statsborger i et land inden for EU/EØS-området eller Schweiz
  • Du bor i Sverige
  • Du arbejder i Danmark for én dansk arbejdsgiver (marginal aktivitet under 5 % for anden arbejdsgiver kan godkendes)
  • Du arbejder mellem 25-50 % af din arbejdstid i Sverige for din danske arbejdsgiver

Sådan gør du

  • udfyld blanketten
  • underskriv skemaet og sørg for, at din arbejdsgiver også underskriver
  • vedhæft blanketten til din ansøgning om dansk social sikring 

Kontakt