Guide: Når livet slutter

  1. Svar på spørgsmål
  2. Få vist din personlige guide

Modtog afdøde folkepension?

Efterlader afdøde sig en ægtefælle eller samlever, der modtager folkepension?

Efterlader afdøde sig en ægtefælle eller samlever?

Boede afdøde i plejebolig, på plejehjem eller ældrecenter?

Er begravelsen eller bisættelsen afholdt?

Det kan også være andre typer højtideligheder.
Information
Vær opmærksom på, at vi ikke gemmer eller sender dine svar videre.
Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL, Skattestyrelsen, Domstolsstyrelsen, Kirkeministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, ATP/Udbetaling Danmark og sundhed.dk.