Udbetaling Danmarks sagsbehandlingsfrist og gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingsfristen er fastsat ud fra den tid, det normalt tager at behandle 80-90 % af de ansøgninger om ydelsen, som Udbetaling Danmark modtager. Fristen er fastsat af Udbetaling Danmarks bestyrelse. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er beregnet på baggrund af det seneste års ansøgninger om ydelsen.