Links

Link gerne til borger.dk - både med og uden kommunekode

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

 Det er tilladt for andre at linke dybt til sider på borger.dk. Det er helt konkret teknisk muligt at linke til:

Hvis linket skal have en forvalgt kommunekode, skal du tilføje det til linkets webadresse. For Nordfyns Kommune skal du fx tilføje en parameter til linket: ?KommuneKode=480.
Et eksempel på et link til en side med forvalgt kommune kan derfor se således ud: https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Pas/Ansoeg-om-eller-forny-dansk-pas?kommunekode=480

Hvis der i forvejen er et parameter på linket, fx ved et søgeresultat, skal parameteren starte med et og-tegn i stedet og kan fx se således ud: https://www.borger.dk/Soeg?k=ans%C3%B8g+om+pas&kommunekode=480

Links på borger.dk bliver valgt ud fra en række kriterier, som bl.a. skal sørge for, at linket:

  • uddyber emnet, giver kontaktmuligheder eller henviser borgerne til andre relevante oplysninger
  • fortæller tydeligt, hvad og hvor der linkes til, dvs. om der er tale om et internt eller eksternt link eller en fil
  • viser hen til hjemmesider af en karakter, som borger.dk kan stå inde for.

Links kan henvise til myndigheder, organisationer, foreninger, e-services, pjecer, blanketter m.m.

De fører først og fremmest til offentlige hjemmesider, men kan gå til private hjemmesider, hvis der på det private netsted tilbydes en type indhold, som offentlige hjemmesider ikke tilbyder. Det gælder dog ikke kommercielle hjemmesider, der tydeligt har til formål at sælge varer eller tjenester.

Det er tilladt for andre myndigheder, organisationer/foreninger at linke dybt til indhold på borger.dk.

Redaktionen på borger.dk forholder sig til en række kriterier, før der linkes til eksterne sider. Der foretages bl.a. en redaktionel vurdering af indhold, relevans, sprog, afsenderinformation og omfanget af annoncer.