Fakta om borger.dk

Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Borger.dk bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samarbejde mellem Staten, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

Det er Kontor for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen, der står bag udviklingen og den daglige drift af borger.dk. Kontoret kan kontaktes via borger.dk's kontaktcenter. 

Idéen om at lave en borgerportal bygger på et analysearbejde af borgernes digitale kontakt med det offentlige. En del af arbejdet blev afsluttet i sommeren 2005, og resultatet viste, at udbuddet af offentlige hjemmesider er omfattende. Mange borgere mangler og efterspørger kort og godt overblik. Analysearbejdet baserer sig på kvalitative interviews foruden en rundspørge til ca. 500 danskere.

Efter yderligere analyser af behovet blev det i foråret 2006 derfor besluttet at etablere en borgerportal, hvor en bred vifte af offentlige myndigheder deltager.

Vi vil gerne have hjælp til at gøre borger.dk bedre. Derfor kan du på de fleste sider på borger.dk give feedback via ”Var teksten klar og forståelig?”-boksen.

Hvis du skriver en kommentar, hjælper du os med at gøre borger.dk bedre. Vi kan ikke besvare din kommentar, men vi vil gerne høre din mening.

Du skal ikke skrive navn, telefonnummer,  cpr-nummer eller andre følsomme og fortrolige oplysninger i boksen.

Borger.dk sagsbehandler ikke, og vores medarbejdere har ikke adgang til dine sager i det offentlige. Hvis du har spørgsmål til en specifik sag, skal du kontakte den ansvarlige myndighed. Det kan fx være din kommune, Udbetaling Danmark eller Familieretshuset.

Den første version af borger.dk blev lanceret den 3. januar 2007 af Videnskabsministeriet og KL i fællesskab. Versionen var en sammenlægning af de to tidligere borgerrettede portaler, netborger.dk, der havde fokus på selvbetjening, og danmark.dk, som havde fokus på tekster.

Den 20. oktober 2008 blev borger.dk lanceret i en ny version. Den nye portal blev i den forbindelse bl.a. udvidet med Min Side, som senest er blevet til Mit Overblik.

På Mit Overblik har borgerne via MitID fået en nem adgang til egne data - som fx personoplysninger fra CPR-registret, indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen og oplysninger om borgerens kontakt med sundhedsvæsenet.

Den personaliserede del af borger.dk har siden da været en væsentlig del af portalen.

Den tredje version af borger.dk gik i luften den 12. juni 2012. I den forbindelse blev en række nye ambitioner formuleret for portalen:

Den gode brugeroplevelse

Det er helt centralt at sikre, at borgerne får en god brugeroplevelse på portalen. Derfor er kvaliteten af de grundlæggende principper for borger.dk blevet højnet med den nye version. Det gælder bl.a. en mere brugervenlig kommunikation, overskuelighed og handlingsorienterede tekster, som skal føre borgerne mod selvbetjening.

Hurtigere og nemmere til selvbetjening

Med det nye design af borger.dk bliver det desuden hurtigere og nemmere for borgerne at komme fra forsiden til artikelsiderne med de tilhørende selvbetjeningsløsninger.

Borger.dk indeholder tekster og selvbetjening inden for 17 overordnede emner. De fordeler sig som følger:

 • Familie og børn
 • Skole og uddannelse
 • Sundhed og sygdom
 • Ældre
 • Handicap
 • Arbejde, dagpenge, ferie
 • Økonomi, skat, SU
 • Pension og efterløn
 • Bolig og flytning
 • Miljø og energi
 • Transport, trafik, rejser
 • Danskere i udlandet
 • Udlændinge i Danmark
 • Samfund og rettigheder
 • Politi, retsvæsen, forsvar
 • Kultur og fritid
 • Internet og sikkerhed

Oversigter over artikler til import ligger på digitaliser.dk

Til at starte processen tog vi bl.a. udgangspunkt i brugeranalyserne fra Bedst på Nettet 2009 og 2010, erfaringer fra borger.dk's kontaktcenter, møder med myndigheder og brugte målgruppeværktøjet personas for at sikre, at borger.dk imødekommer endnu flere behov og ønsker i fremtiden.

Derudover har vi brugertestet struktur og design gennem eye-tracking og heat-mapping (forskellige metoder i brugertests, men som begge kan følge testborgerens aktivitet ved skærmen) og interviews med borgere i alderen 25-40 og over 55 år. Samtidig har vi løbende har afprøvet idéer og koncepter med borger.dk's myndighedspartnere.

Efterfølgende har vi nedsat forskellige grupper, der har ansvaret for, at borger.dk bliver så brugervenlig og handlingsorienteret som mulig. Grupperne består bl.a. af specialister i it-arkitektur og brugervenlig kommunikation, medarbejdere der løbende tester de nye funktioner og drevne it-udviklere, som kan bygge den bedst mulige struktur for portalen.

Borger.dk henviser til cirka 2.000 selvbetjeningsløsninger, som er udviklet af landets myndigheder, og det er den enkelte myndigheds ansvar at vedligeholde løsningerne.

En selvbetjeningsløsning vil i bred forstand sige en elektronisk tjeneste, der er rettet mod borgerne. Det kan være alt lige fra at melde flytning hos folkeregistret til at søge om et nyt pas hos kommunen.

Men fx hører hjemmesiden trafikken.dk, hvor man kan følge med i trafiksituationen over hele landet, også under kategorien ’selvbetjeningsløsning’. Det samme gør informationstjenester, som fx ejendomsvurderingen, også.