Beskyttelse af dine personoplysninger i Digital Post

Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen: vores behandling og dine rettigheder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Denne side har til formål at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som nedenfor angivet i forbindelse med Digital Post på borger.dk og i Digital Post-appen. 

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Kontaktoplysninger:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 34051178

Telefon: +45 3392 5200
E-mail: digst@digst.dk

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger. 

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail, beder vi dig om ikke at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen 
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4 
1301 København K 

E-mail: dpo@digst.dk   

Vi behandler dine oplysninger med det formål at kunne vise dine Digital Post-beskeder i Digital Post. Formålet med Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen er således, at alle borgere kan tilgå deres offentlige Digital Post på en offentlig platform. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021 af lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 10 a, stk. 1
  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e om offentlig myndighedsudøvelse. 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger i form af navn, IP-adresse og UUID, som er dit unikke ID i løsningen.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandler, Netcompany, og dennes underdatabehandler, Statens IT, som bistår med forvaltning, vedligeholdelse og drift. 

Digitaliseringsstyrelsen henter dit navn ved et opslag i CPR-registret. 

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger således:

  • Hvis du logger på Digital Post-appen bliver dit navn kun opbevaret på din egen mobiltelefon eller tablet   i krypteret form. Det bliver ikke opbevaret af Digitaliseringsstyrelsen.
  • Din IP-adresse og UUID-oplysninger opbevares i logs i det bagvedliggende IT-system i 30 dage, dog op til 90 dage for så vidt angår UUID i webserverlogs. 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside: 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside: