Beskyttelse af dine personoplysninger på borger.dk

Borger.dk passer på dine personoplys­ninger og følger de gældende regler for databeskyttelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Borger.dk er en fællesoffentlig portal, der giver dig informationer om det offentlige, adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og adgang til at se en række af de personoplysninger, som offentlige myndigheder har registreret om dig.

Borger.dk drives af Digitaliseringsstyrelsen, som er en offentlig myndighed, der står i spidsen for digitaliseringen af det offentlige Danmark.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information, der kan identificere en person. Det kan fx være navn, adresse og fødselsdato.

På borger.dk har du adgang til en række af de personoplysninger, som offentlige myndigheder har registreret om dig. Når du første gang logger på borger.dk med MitID, bliver du informeret om, at Digitaliseringsstyrelsen via borger.dk henter og behandler dine personoplysninger. I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen pligt til at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling er, at du på ’Mit Overblik’ på borger.dk får adgang til dine egne oplysninger hentet fra forskellige systemer og registre, som tilhører andre offentlige myndigheder. Digitaliseringsstyrelsen henter oplysningerne direkte fra Datafordeleren. Dine personoplysninger udveksles ikke med andre myndigheder via borger.dk, og det er desuden kun dig, der kan se dine egne personoplysninger, når du er logget på med MitID.

Borger.dk’s kontaktcenter hjælper brugerne med at finde information og bruge selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Du kan kontakte kontaktcenteret via telefon 70 10 18 81. Du kan få hjælp via telefon, kontaktformular og skærmdeling (browser-assist).

Retsgrundlaget for vores behandling kan du læse mere om i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (support) og a (samtykke i forbindelse med skærmdeling).

Personoplysninger i forbindelse med support

Dine personoplysninger bliver behandlet med det formål at kunne yde support i forbindelse med brugen af borger.dk. I forhold til almindelige personoplysninger, cpr-nummer og følsomme personoplysninger behandler vi de personoplysninger om dig, som du oplyser i forbindelse med supporten.

Supportmedarbejderen vil i forbindelse med skærmdeling kunne se de personoplysninger, som eventuelt fremgår af den side, hvor du skal have support.

Vi videresender så vidt muligt skriftlige henvendelser modtaget via borger.dk’s kontaktformular, der er fejlsendt til borger.dk, til rette myndighed.

Opbevaring af dine personoplysninger

  • I telefonsystemet slettes data om opkaldene efter 3 måneder.
  • Ved samtykke optages telefonsamtalen, og gemmes i 1 måned, hvorefter den slettes.
  • Til brug for statistik gemmes data i anonymiseret form i op til 5 år.
  • I skærmdelingsværktøjet gemmes videosessioner i 3 måneder. 
  • Alle skriftlige henvendelser gemmes i 6 måneder og slettes herefter.
  • Alle skriftlige henvendelser, som borger.dk-supporten videresender til en anden myndighed journaliseres og gemmes. Eventuelle klager vil også blive journaliseret og gemt.

Det er kun dig, der kan se dine personoplysninger, og borger.dk videregiver dem ikke til andre myndigheder.

I de tilfælde, hvor du ringer til borger.dk’s kontaktcenter og ønsker support via skærmhjælp, vil supportmedarbejderen kun kunne se de personoplysninger, der bliver vist på skærmen, undervejs i sessionen.

Digitaliseringsstyrelsen har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på borger.dk for, at dine personoplysninger behandles sikkert.

Borger.dk beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

  • borger.dk’s it-systemer har et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall, kryptering og MitID login
  • personoplysningerne hentes og opbevares via sikre (krypterede) forbindelser
  • borger.dk følger standardprocedurer i tilfælde af nedbrud med det formål at få borger.dk genetableret hurtigst muligt
  • i tilfælde af sikkerhedsbrud, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, bliver man som impliceret borger underrettet så hurtigt som muligt, uden unødige forsinkelser.

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, kan du sende din klage pr. e-mail eller brev:

e-mail: admin@borger.dk
Skriv ikke dit CPR-nummer i mailen, da e-mail ikke er en sikker forbindelse.

brev: Digitaliseringsstyrelsen
Att. Borger.dk
Landgreven 4
1301 København K.

Du har dog også altid mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.