Obligatorisk Pensionsordning

Du har fået en ny pensionsordning

Det er vigtigt at spare op til pension – også når du i en periode af dit liv modtager en ydelse fra det offentlige. Derfor vil du fra den 1. januar 2020 få en ny obligatorisk pensionsordning, når du fx modtager dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension. 

Det er staten, der betaler bidragene til din pensionsordning. Du vil derfor ikke kunne mærke på pengepungen, at du sparer op. Det sker helt automatisk.

Din ydelse er stadig den samme. Du vil ikke få mindre udbetalt, selvom du sparer på til din pension. Hver gang du får udbetalt din ydelse, får du et ekstra beløb, som automatisk bliver indbetalt til din pension.

Indbetaling

Hvor meget bliver der indbetalt?

Det er svært at sige, hvor meget der bliver indbetalt til din pensionsordning. Beløbet afhænger nemlig af din ydelse. I 2021 indbetaler staten et bidrag, der svarer til 0,6% af din ydelse. Frem til 2030 vil beløbet hvert år stige. 

Senest i 2029 skal Folketinget beslutte, hvordan pensionen videre skal udvikle sig. 

Hvem kan få Obligatorisk Pensionsordning?

Du kan her se de ydelser, der giver Obligatorisk Pensionsordning.

 • Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Supplement til brøkpension
 • Revalideringsydelse
 • Ressourceforløbsydelser 
 • Ledighedsydelse
 • Flekslønstilskud
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn
 • Feriedagpenge
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Barselsdagpenge
 • Seniorpension
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Udbetaling

Hvornår får du udbetalt Obligatorisk Pension? 

Det er ATP, der passer på din pension – og bidragene til Obligatorisk Pensionsordning bliver en del af din ATP Livslang Pension. Du har ikke mulighed for at flytte pensionen til et andet pensionsselskab.  

Du får automatisk udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen – og lige så længe, du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen før, selvom du fx er førtidspensionist, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Du får et ekstra bidrag til pensionen. Bidraget bliver en del af din ATP Livslang Pension. Du får udbetalt pensionen ved folkepensionsalderen.

Udbetaling ved død

Hvad sker der med min pension, når jeg dør?

Din ægtefælle eller samlever kan have ret til at få udbetalt et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension. Hvis du har børn under 21 år, kan de også have ret til et engangsbeløb. De bidrag, der er indbetalt, bliver ikke udbetalt til boet. Hvis du er begyndt at få udbetalt pensionen, stopper den automatisk, når du bor i Danmark.

Tjek din pension

Få overblik over indbetalingerne til din pension og se, hvor meget du kan forvente at få udbetalt fra ATP Livslang Pension.