NemID

NemID er lukket pr. 31. oktober 2023

Hvad har du brug for hjælp til?

NemID blev lukket pr. 31. oktober 2023. Det betyder, at det ikke længere er muligt at få og bruge NemID. Du kan derfor trygt smide dit NemID nøglekort ud. De informationer, som fremgår af nøglekortet, kan ikke misbruges, da NemID ikke kan anvendes længere. 


NemID nøgleapp vil ikke automatisk forsvinde fra din telefon eller tablet, så du skal selv aktivt slette/afinstallere den. 

Hvis du fortsat ønsker at bruge digitale selvbetjeningsløsninger, skal du bruge MitID.  

Har du ikke fået MitID endnu? 

Du kan få MitID på flere måder. Du kan få MitID ved at scanne dit pas i MitID appen eller ved at møde op i Borgerservice. 

Nedlukning af Sikker e-mail-løsningen

Hvis du har været bruger af Sikker e-mail i NemID, vil du opleve, at du ikke længere kan sende og modtage e-mails gennem løsningen, fordi NemID er lukket. MitID kan ikke bruges til at dekryptere gamle mails krypteret med NemID.

Med mindre du har NemID på nøglefil (kun erhvervsbrugere) eller på Hardware, har du med lukningen af NemID desværre mistet adgangen til dine e-mails krypteret med NemID. Såfremt du fortsat har adgang til dine krypterede e-mails, fordi du har NemID på Hardware eller på nøglefil, anbefales det, at du gemmer de e-mails, som du ønsker at kunne tilgå fremover i et andet format, fx som PDF-fil på din computer, en ekstern harddisk eller i skyen.

Hvis du ønsker at sende sikre e-mails til myndigheder anbefaler Digitaliseringsstyrelsen Digital Post.

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur

Alle virksomheder, myndigheder og foreninger, der har anvendt NemID til erhverv, kan tilslutte sig MitID Erhverv. 

MitID Erhverv er til alle virksomheder, foreninger og myndigheder, som har medarbejdere eller brugere, der skal logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger og underskrive digitalt med MitID.  

Det er ikke længere muligt at få og anvende NemID. Hvis du fortsat ønsker at bruge digitale selvbetjeningsløsninger, skal du bruge MitID.  

Har du ikke fået MitID endnu? 

Du kan få MitID på flere måder. Du kan få MitID ved at scanne dit pas i MitID appen eller ved at møde op i Borgerservice. 

MitID erstatter NemID

MitID er først og fremmest en app til smartphone og tablet. Du kan bruge MitID til fx at logge på netbanken eller borger.dk.

MitID har afløst NemID, fordi der er brug for et digitalt ID, som kan leve op til fremtidens sikkerhedskrav og behov. 

Med MitID er du godt beskyttet mod identitetstyveri, da du kan få besked både gennem MitID appen, på SMS eller e-mail, hvis nogen fx forsøger at aktivere MitID appen fra en ny enhed. Samtidig stilles der høje krav til identitetssikring, dvs. at du kan dokumentere din identitet, både når du skal have MitID, og når du bruger det til fx at overføre penge eller logge ind på en selvbetjeningsløsning.

Det er gratis at få og bruge MitID.

Selvom du har fået MitID, skal du stadig beholde dit NemID nøglekort eller nøgleappen, indtil NemID er helt udfaset i efteråret 2023.

Der er to måder at få MitID på:  

Få MitID med pas 

Du kan bruge dit pas og MitID appen til at få MitID. MitID appen kan aflæse en chip i dit pas og dermed bekræfte, hvem du er. Det kan være et alternativ til at gå i Borgerservice. 

Få MitID i Borgerservice

Du kan få MitID i Borgerservice. Husk at bestille tid i Borgerservice og medbringe gyldig legitimation. 

Læs mere om, hvordan du får MitID på MitID.dk

Det skal være muligt at være borger i Danmark uden at have et MitID. På trods af, at Folketinget har besluttet, at borgere i højere grad skal have mulighed for at betjene sig selv på internettet ved hjælp af MitID, kan der kan være flere årsager til, at en borger ikke kan få udstedt et MitID.

Danske offentlige myndigheder har pligt til at give borgere uden et MitID adgang til samtlige offentlige services. Borgere uden MitID kan derfor foretage de samme handlinger, ansøgninger og registreringer på lige fod med borgere, som har et MitID.

Som tommelfingerregel har du som borger altid mulighed for at bede en offentlig myndighed om at få adgang til en ydelse uden brug af MitID. Så selvom mange offentlige tjenester i dag kræver, at du som borger logger ind med MitID, kan du faktisk foretage de samme handlinger og anmodninger uden brug af MitID.

Hvilke muligheder har jeg?

Skal du som borger foretage ændringer i dine personforhold, fx adresseskift, søge boligstøtte eller bestille feriepenge, kan disse tjenester tilgås via blanketter gennem fremmøde i et borgerservicecenter. Mange tjenester kan også tilgås online uden brug af MitID. Har du, fx af din praktiserende læge, modtaget en henvisning til en speciallæge, kan du frit lave opslag på behandlere på Sundhed.dk uden at logge på med MitID.

Eksempelvis kan du som studerende foretage uddannelsesvalg gennem optagelse.dk med og uden brug af MitID. Har du behov for at tilgå fx dine sundhedsoplysninger, kan disse fremskaffes via kontakt til det pågældende sygehus eller gennem henvendelse til egen læge.

Du har også mulighed for at give en pårørende fuldmagt til at handle på dine vegne. Det gør du via Digital Fuldmagt-ordningen, der giver adgang til mange offentlige selvbetjeninger. Din pårørende skal bruge eget MitID. Hvis der er tale om fuldmagt til ikke-offentlige selvbetjeninger  – fx din netbank – skal du kontakte den relevante virksomhed direkte.
Læs mere om Digital Fuldmagt: 

Den digitale postkasse

Borgere i Danmark bliver tilknyttet en digital postkasse, når de fylder 15 år. Denne postkasse tilgås som udgangspunkt ved brug af MitID, men har du ikke et MitID, kan du igennem borgerservice ansøge om at blive fritaget for Digital Post fra offentlige myndigheder. Dette betyder, at du i stedet for at modtage post fra offentlig myndigheder i din digitale postkasse, vil modtage post i brevform. Du skal dog leve op til ét af dem fem fritagelseskriterier. Læs mere om fritagelse fra Digital Post:

Alternativt har du mulighed for at give en anden person læseadgang til din digitale postkasse. Læs mere om læseadgang til Digital Post:

Hvis du vil vide mere

NemID blev lanceret i 2010 i et unikt samarbejde mellem staten og den danske banksektor. Det har siden da været borgernes og virksomhedernes sikre log-in til både offentlige og private digitale selvbetjeningsløsninger.

Digitaliseringsstyrelsen har gradvist afviklet NemID-løsningen. Borgerne har siden d. 31. oktober 2022 ikke kunnet anvende NemID til at logge på netbank eller til online handel. Siden d. 30. juni 2023 har NemID været i begrænset drift, og det har ikke været muligt at få udstedt et nyt NemID eller modtage support telefonisk eller fysisk i borgerservice.

NemID lukkede endegyldigt d. 31. oktober 2023 og kan ikke længere anvendes nogen steder.