NemID

NemID lukker d. 31. oktober 

Hvad har du brug for hjælp til?

NemID er ved at blive lukket ned og har siden den 30. juni 2023 kørt med begrænset drift. NemID afvikles gradvist frem til den 31. oktober 2023.

Den begrænsede drift betyder bl.a., at udstedelsen af NemID er ophørt, og at det ikke længere er muligt at få support i forbindelse med NemID. Det er fortsat muligt at få hjælp til at spærre sit NemID via opkald til +45 72 24 70 10 for både borgere og erhvervsbrugere, og det er ligeledes muligt selv at spærre sit NemID i selvbetjeningen. Læs mere om spærring på nemid.nu/bloker

Digitale selvbetjeningsløsninger vil løbende ophøre med at tilbyde login med NemID. For fortsat at kunne tilgå digitale selvbetjeningsløsninger er det nødvendigt at have MitID. 

Har du ikke fået MitID endnu? 

Du kan få MitID på flere måder. Du kan få MitID ved at scanne dit pas i MitID appen eller ved at møde op i Borgerservice. 

Nedlukning af Sikker e-mail-løsningen

Sikker e-mail-løsningen, som man kender i NemID, bliver ikke videreført i MitID. Er du eller har du været bruger af Sikker e-mail i NemID, vil du ikke kunne sende og modtage e-mails gennem NemID, når NemID er lukket.

MitID kan heller ikke bruges til at dekryptere gamle mails krypteret med NemID. Når NemID er lukket ned, mister du adgangen til dine e-mails, der er krypteret med NemID. Gem derfor dine e-mails i PDF-format hurtigst muligt og inden NemID's nedlukning, hvis du fortsat har brug for at læse dem. 

Bemærk, at hvis du er bruger af NemID på hardware eller nøglefil, vil du fortsat kunne åbne dine e-mails, der er krypteret med NemID. 

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur

Alle virksomheder, myndigheder og foreninger, der anvender NemID til erhverv, skal skifte til MitID Erhverv, inden NemID til erhverv lukker.

Begrænset drift af NemID efter den 30. juni betyder blandt andet, at supporten for NemID til erhverv er ophørt, samt at man ikke længere kan bestille nye nøglekort. Medarbejdere, som anvender nøglekort, skal derfor overgå til nøglefil.  

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer alle organisationer til at overgå til MitID Erhverv hurtigst muligt, ligesom organisationer, der i dag benytter sig af OCES2-certifikater til fx system til system- kommunikation eller sikker e-mail, skal skifte til nye OCES3-certifikater hurtigst muligt. OCES2-certifikater bliver ikke spærret før den 31. oktober, hvor NemID-løsningen vil blive endeligt afviklet.

Læs mere om MitID Erhverv og få hjælp.

Siden d. 30. juni 2023 har NemID kørt med begrænset drift. NemID afvikles gradvist frem til 31. oktober 2023. Begrænset drift efter den 30. juni 2023 betyder bl.a., at det ikke længere er muligt at få udstedt et NemID eller få support i forbindelse med NemID. 

Du skal bruge MitID i stedet. 

MitID erstatter NemID, og hvis du fortsat vil benytte digitale selvbetjeningsløsninger, så skal du have MitID. 

Du kan dog opleve fortsat at kunne anvende NemID hos en række offentlige og private selvbetjeningsløsninger. Der vil dog være færre og færre selvbetjeningsløsninger, som tilbyder login med NemID, da NemID fra den 30. juni 2023 er under gradvis afvikling frem til den 31. oktober 2023. Ligeledes er det heller ikke længere muligt at få udstedt et NemID eller få support i forbindelse med NemID. 

Som led i den gradvise afvikling af NemID kan du efter den 30. juni 2023 ikke længere få hjælp til NemID. Du skal i stedet bruge MitID. 

Det vil dog fortsat være muligt at få hjælp til at spærre sit NemID via opkald til +45 72 24 70 10, ligesom du kan finde hjælp og vejledning på nemid.nu

MitID erstatter NemID

MitID er først og fremmest en app til smartphone og tablet. Du kan bruge MitID til fx at logge på netbanken eller borger.dk.

MitID har afløst NemID, fordi der er brug for et digitalt ID, som kan leve op til fremtidens sikkerhedskrav og behov. 

Med MitID er du godt beskyttet mod identitetstyveri, da du kan få besked både gennem MitID appen, på SMS eller e-mail, hvis nogen fx forsøger at aktivere MitID appen fra en ny enhed. Samtidig stilles der høje krav til identitetssikring, dvs. at du kan dokumentere din identitet, både når du skal have MitID, og når du bruger det til fx at overføre penge eller logge ind på en selvbetjeningsløsning.

Det er gratis at få og bruge MitID.

Selvom du har fået MitID, skal du stadig beholde dit NemID nøglekort eller nøgleappen, indtil NemID er helt udfaset i efteråret 2023.

Der er to måder at få MitID på:  

Få MitID med pas 

Du kan bruge dit pas og MitID appen til at få MitID. MitID appen kan aflæse en chip i dit pas og dermed bekræfte, hvem du er. Det kan være et alternativ til at gå i Borgerservice. 

Få MitID i Borgerservice

Du kan få MitID i Borgerservice. Husk at bestille tid i Borgerservice og medbringe gyldig legitimation. 

Læs mere om, hvordan du får MitID på MitID.dk

Hvis du vil vide mere

NemID har siden 2010 været dit sikre login-in til digitale selvbetjeningsløsninger. MitID er dog godt i gang med at erstatte NemID. Alle NemID-brugere, der har behov for også fremadrettet at kunne benytte digitale selvbetjeningsløsninger, skal overgå til MitID. 

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at du følger disse tre råd om, hvordan du passer på dit NemID:

 1. Del aldrig dit NemID-brugernavn, -adgangskode eller -nøglekort med andre
 2. Vælg et stærkt og unikt kodeord til dit NemID
 3. Hent NemID nøgleappen, så du kan bruge NemID fra din smartphone eller tablet. Nøgleappen kan hentes i App Store eller på Google Play.

Hvad skal du gøre ved mistanke om misbrug af dine oplysninger?

Hvis du har mistanke om, at nogen har fået kendskab til dine NemID-oplysninger, så sørg for at standse skaden hurtigst muligt. Det gør du på følgende måde:

 1. Hvis du ved eller har mistanke om, at nogen misbruger dit NemID, skal du straks spærre dit NemID. Det gør du ved at ringe på telefon 72 24 70 10 eller selv spærre det på nemid.nu
 2. Du bør altid melde det til politiet, hvis dine personlige oplysninger er blevet stjålet.

NemID er din personlige signatur, og det betyder, at du ikke må give andre adgang til at bruge dit NemID.

Hvis du er under værgemål, skal din værge anvende sit eget NemID til at logge på den tjenesteudbyder (fx Skatteforvaltningen eller netbank), som du ønsker hjælp til. Tjenesteudbyderen skal herefter give din værge mulighed for at vælge, om værgen agerer på egne vegne eller på vegne af dig. Det er endnu ikke alle systemer, som tilbyder den mulighed, og det er op til den enkelte tjenesteudbyder, om det skal være muligt i netop deres løsning.

Det skal være muligt at være borger i Danmark uden at have et NemID eller MitID. På trods af, at Folketinget har besluttet, at borgere i højere grad skal have mulighed for at betjene sig selv på internettet ved hjælp af NemID eller MitID, kan der kan være flere årsager til, at en borger ikke kan få udstedt et NemID eller MitID.

Danske offentlige myndigheder har pligt til at give borgere uden et NemID eller MitID adgang til samtlige offentlige services. Borgere uden NemID eller MitID kan derfor foretage de samme handlinger, ansøgninger og registreringer på lige fod med borgere, som har et NemID eller MitID.

Som tommelfingerregel har du som borger altid mulighed for at bede en offentlig myndighed om at få adgang til en ydelse uden brug af NemID eller MitID. Så selvom mange offentlige tjenester i dag kræver, at du som borger logger ind med NemID eller MitID, kan du faktisk foretage de samme handlinger og anmodninger uden brug af NemID eller MitID.

Hvilke muligheder har jeg?

Skal du som borger foretage ændringer i dine personforhold, fx adresseskift, søge boligstøtte eller bestille feriepenge, kan disse tjenester tilgås via blanketter gennem fremmøde i et borgerservicecenter. Mange tjenester kan også tilgås online uden brug af NemID eller MitID. Har du, fx af din praktiserende læge, modtaget en henvisning til en speciallæge, kan du frit lave opslag på behandlere på Sundhed.dk uden at logge på med NemID eller MitID.

Eksempelvis kan du som studerende foretage uddannelsesvalg gennem optagelse.dk med og uden brug af NemID eller MitID. Har du behov for at tilgå fx dine sundhedsoplysninger, kan disse fremskaffes via kontakt til det pågældende sygehus eller gennem henvendelse til egen læge.

Du har også mulighed for at give en pårørende fuldmagt til at handle på dine vegne. Det gør du via Digital Fuldmagt-ordningen, der giver adgang til mange offentlige selvbetjeninger. Din pårørende skal bruge eget NemID eller MitID. Hvis der er tale om fuldmagt til ikke-offentlige selvbetjeninger  – fx din netbank – skal du kontakte den relevante virksomhed direkte.
Læs mere om Digital Fuldmagt: 

Den digitale postkasse

Borgere i Danmark bliver tilknyttet en digital postkasse, når de fylder 15 år. Denne postkasse tilgås som udgangspunkt ved brug af NemID eller MitID, men har du ikke et NemID eller MitID, kan du igennem borgerservice ansøge om at blive fritaget for Digital Post fra offentlige myndigheder. Dette betyder, at du i stedet for at modtage post fra offentlig myndigheder i din digitale postkasse, vil modtage post i brevform. Du skal dog leve op til ét af dem fem fritagelseskriterier. Læs mere om fritagelse fra Digital Post:

Alternativt har du mulighed for at give en anden person læseadgang til din digitale postkasse. Læs mere om læseadgang til Digital Post:

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, hvis du er blevet nægtet at få udstedt et NemID, eller dit NemID er blevet spærret.

For at klage skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen på en af følgende måder: 

 • Ringe på telefonnummer 33 92 52 00
 • Sende en mail til: info@digst.dk
 • Sende et brev til: Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København med titlen ”Klage over NemID”.

I din klage bedes du oplyse: 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Beskrivelse af klagen 

Læs mere om reglerne for NemID