Klag til Vejdirektoratet over afgørelse på vejområdet

Vejdirektoratet afgør klager i medfør af § 132 i lov om offentlige veje, § 87 i lov om private fællesveje og § 37, stk. 7, § 88 a, stk. 2 og § 92 c, stk. 2, i færdselsloven.

Her kan du klage over afgørelser truffet af kommunen, politiet eller Danske Handicaporganisationers Brugerservice efter ovenstående bestemmelser.

Sådan gør du

Hav følgende parat:

  • Afgørelsen der påklages, da den skal vedhæftes sagen
  • Eventuelle yderligere dokumenter af betydning for sagen
  • Din klage kan både vedhæftes og skrives direkte ind på siden

Kontakt