Reintegrationsleveattest for borgere i udlandet - uden MitID

Bor du i udlandet og modtager du reintegrationsbistand, skal du indsende en reintegrationsleveattest samt en erklæring om samliv, indkomst og formue til Udbetaling Danmark.

Du skal kun indsende attesten og erklæringen, hvis du har modtaget et brev fra Udbetaling Danmark. 

Reintegrationsleveattesten for 2023 samt erklæringen om samliv, indkomst og formue skal Udbetaling Danmark have modtaget senest den 30. november 2023.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. International Pension arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Sådan gør du

  1. Klik på ’Videre’
  2. Udfyld blanketten
  3. Send blanketten til Udbetaling Danmark, International Pension

Kontakt