BBR-oplysninger om hel nedrivning

Blanketten udfyldes og indsendes sammen med anmeldelsen om byggearbejde (BY 101). Oplysningerne bruges til bygnings- og boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

Kontakt

44 77 63 70

c-mt-bbr@balk.dk

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup