Oplys om ændringer

Når du får barselsdagpenge eller dagpenge fra Udbetaling Danmark, skal du give besked om ændringer.

Hvilke ændringer du skal give besked om afhænger af, hvilken orlov du er på. Nedenfor kan du se nogle eksempler:

  • Du ændrer din sidste dag på orlov
  • du begynder at arbejde delvist
  • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
  • du forlænger din forældreorlov med nedsatte barselsdagpenge (kun for forældre til børn født før den 2. august 2022)
  • dit barn er indlagt – det giver mulighed for forlænget orlov
  • du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til dagpenge fra din a-kasse – det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

I brevet fra Udbetaling Danmark kan du se, hvilke ændringer du skal give besked om. Du har pligt til at give besked om ændringer. Ellers kan du risikere, at du eller din arbejdsgiver skal betale penge tilbage. 

Sådan gør du

  • Klik på ’Videre’
  • Udfyld de relevante felter, og vedhæft evt. dokumentation.

Hvis du skal sende dokumentation, kan du kun vedhæfte 8 filer ad gangen.

Kontakt