Guide: Når I går fra hinanden

  1. Svar på spørgsmål
  2. Få vist din personlige guide

Vælg din situation

""

Har I fælles børn under 18 år?

""

Har I fælles børn under 18 år?

""
Information
Vær opmærksom på, at vi ikke gemmer eller sender dine svar videre.
Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med ATP, Domstolsstyrelsen, KL, Familieretshuset og Skattestyrelsen