Beskyttelse af dine personoplysninger på borger.dk

Borger.dk passer på dine personoplys­ninger og følger de gældende regler for databeskyttelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Borger.dk er en fællesoffentlig portal, der giver dig informationer om det offentlige, adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og adgang til at se en række af de personoplysninger, som offentlige myndigheder har registreret om dig.

Borger.dk drives af Digitaliseringsstyrelsen, som er en offentlig myndighed, der står i spidsen for digitaliseringen af det offentlige Danmark.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information, der kan identificere en person. Det kan fx være navn, adresse og fødselsdato.

På borger.dk har du adgang til en række af de personoplysninger, som offentlige myndigheder har registreret om dig. Når du første gang logger på borger.dk med MitID, bliver du informeret om, at Digitaliseringsstyrelsen via borger.dk henter og behandler dine personoplysninger. I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen pligt til at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling er, at du på ’Mit Overblik’ på borger.dk får adgang til dine egne oplysninger hentet fra forskellige systemer og registre, som tilhører andre offentlige myndigheder. Digitaliseringsstyrelsen henter oplysningerne direkte fra andre myndigheders registre. Dine personoplysninger udveksles ikke med andre myndigheder via borger.dk, og det er desuden kun dig, der kan se dine egne personoplysninger, når du er logget på med MitID.

Digitaliseringsstyrelsen som dataansvarlig og databehandler

Digitaliseringsstyrelsen behandler i visse situationer dine personoplysninger som dataansvarlig, mens vi i andre situationer behandler dine personoplysninger som databehandler. Det betyder, at hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, hvor Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig, så kan du kontakte Digitaliseringsstyrelsen, mens i de tilfælde hvor Digitaliseringsstyrelsen er databehandler og udstiller oplysninger på borger.dk på vegne af andre myndigheder, så skal du kontakte den myndighed, hvor data hentes fra.

I hvilke tilfælde er Digitaliseringsstyrelsen dataansvarlig

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af følgende personoplysninger, som vi modtager om dig:

 • personoplysninger fra CPR-registret
 • boligoplysninger fra Ejendomsregistret (BBR-registret), Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger, Ejerfortegnelsen samt Ejendomsbeliggenhedsregistret

Når vi som dataansvarlig behandler personoplysninger fra CPR-registret, modtager vi dagligt en kopi, som overskriver kopien fra dagen før. Fra det offentligt tilgængelige BBR-register trækker vi som dataansvarlig oplysninger i realtid, når du logger ind på borger.dk, og sletter herefter oplysningerne, når din login-session på borger.dk udløber. Fra Datafordeleren trækker vi som dataansvarlige data fra Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger, Ejerfortegnelsen samt Ejendomsbeliggenhedsregistret. Dette sker også i realtid, når du logger ind på borger.dk, hvorefter oplysningerne slettes, når din login-session på borger.dk udløber. Såfremt du har behov for at kontakte os, når vi som dataansvarlig behandler personoplysninger om dig, er vores kontaktoplysninger følgende:

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: borger.dk
Landgreven 4,
1301 København K
CVR-nr.: 34051178
Telefonnummer: 33 92 52 00
E-mail: admin@borger.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail: dpo@digst.dk

I hvilke tilfælde er Digitaliseringsstyrelsen databehandler

For alle andre behandlinger af personoplysninger end CPR- og BBR-oplysninger gælder det, at Digitaliseringsstyrelsen er databehandler og udstiller oplysninger på borger.dk på vegne af andre myndigheder og visse kommuner. Du skal kontakte den dataansvarlige myndighed, fx ATP eller kommunen, hvis du har spørgsmål til oplysninger om:

 • børne- og ungeydelser fra ATP
 • gæld til Udbetaling Danmark
 • engangsudbetaling ved ægtefælles/samlevers død fra ATP
 • oplysninger fra kommuner – fx status på sager og ydelser 
 • oplysninger fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – fx status på sager og ydelser
 • oplysninger om a-kasse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • oplysninger om efterløn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • oplysninger om dagpenge fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • lønoplysninger fra Skattestyrelsen

Som databehandler for den enkelte dataansvarlige myndighed, herunder kommunerne, gemmer vi ikke oplysningerne. Digitaliseringsstyrelsen udveksler heller ikke oplysninger med andre myndigheder via borger.dk.

Digitaliseringsstyrelsen behandler personoplysninger på borger.dk af hensyn til udførelse af en opgave, som hører under den offentlige myndighedsudøvelse, og som Digitaliseringsstyrelsen har fået pålagt. Retsgrundlaget for vores behandling kan du læse mere om i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Desuden er der i databeskyttelseslovens § 11 hjemmel til, at offentlige myndigheder kan behandle personnummer med henblik på en entydig identifikation af borgere.

Databeskyttelsesloven finder du på Retsinformation:

Borger.dk’s kontaktcenter hjælper brugerne med at finde information og bruge selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Du kan kontakte kontaktcenteret via telefon 70 10 18 81. Du kan få hjælp via telefon, kontaktformular og skærmdeling (browser-assist).

Retsgrundlaget for vores behandling kan du læse mere om i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (support) og a (samtykke i forbindelse med skærmdeling).

Personoplysninger i forbindelse med support

Dine personoplysninger bliver behandlet med det formål at kunne yde support i forbindelse med brugen af borger.dk. I forhold til almindelige personoplysninger, cpr-nummer og følsomme personoplysninger behandler vi de personoplysninger om dig, som du oplyser i forbindelse med supporten.

Supportmedarbejderen vil i forbindelse med skærmdeling kunne se de personoplysninger, som eventuelt fremgår af den side, hvor du skal have support.

Vi videresender så vidt muligt skriftlige henvendelser modtaget via borger.dk’s kontaktformular, der er fejlsendt til borger.dk, til rette myndighed.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • I telefonsystemet slettes data om opkaldene efter 3 måneder.
 • Ved samtykke optages telefonsamtalen, og gemmes i 1 måned, hvorefter den slettes.
 • Til brug for statistik gemmes data i anonymiseret form i op til 5 år.
 • I skærmdelingsværktøjet gemmes videosessioner i 3 måneder. 
 • Alle skriftlige henvendelser gemmes i 6 måneder og slettes herefter.
 • Alle skriftlige henvendelser, som borger.dk-supporten videresender til en anden myndighed journaliseres og gemmes. Eventuelle klager vil også blive journaliseret og gemt.

Det er kun dig, der kan se dine personoplysninger, og borger.dk videregiver dem ikke til andre myndigheder.

I de tilfælde, hvor du ringer til borger.dk’s kontaktcenter og ønsker support via skærmhjælp, vil supportmedarbejderen kun kunne se de personoplysninger, der bliver vist på skærmen, undervejs i sessionen.

Du har en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, hvor Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig myndighed.

Du har ret til:

 • indsigt i dine personoplysninger
 • berigtigelse af dine personoplysninger
 • sletning af dine personoplysninger
 • begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • dataportabilitet
 • indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal være opmærksom på, at der findes undtagelser til disse rettigheder. Du vil derfor ikke altid kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen som offentlig myndighed i flere tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Henvendelse om personoplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os:

e-mail: admin@borger.dk (Du skal ikke skrive dit CPR-nummer i mailen, da e-mail ikke er en sikker forbindelse).

Brev: Digitaliseringsstyrelsen
att.: borger.dk
Landgreven 4
1301 København K.

Digitaliseringsstyrelsen har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på borger.dk for, at dine personoplysninger behandles sikkert.

Borger.dk beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

 • borger.dk’s it-systemer har et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall, kryptering og MitID login
 • personoplysningerne hentes og opbevares via sikre (krypterede) forbindelser
 • borger.dk følger standardprocedurer i tilfælde af nedbrud med det formål at få borger.dk genetableret hurtigst muligt
 • i tilfælde af sikkerhedsbrud, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, bliver man som impliceret borger underrettet så hurtigt som muligt, uden unødige forsinkelser.

Har du spørgsmål til de personoplysninger, som borger.dk viser på vegne af andre myndigheder, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i forhold til disse personoplysninger, skal du henvende dig til den pågældende myndighed.

Hvis du ønsker at kontakte Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med styrelsens rolle som dataansvarlig for brugen af CPR-oplysningerne på borger.dk, skal du sende en e-mail. Skriv ikke dit CPR-nummer i mailen, da e-mail ikke er en sikker forbindelse:

e-mail: admin@borger.dk
brev: Digitaliseringsstyrelsen, Att. Borger.dk
Landgreven 4
1301 København K.

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, kan du sende din klage pr. e-mail eller brev:

e-mail: admin@borger.dk
Skriv ikke dit CPR-nummer i mailen, da e-mail ikke er en sikker forbindelse.

brev: Digitaliseringsstyrelsen
Att. Borger.dk
Landgreven 4
1301 København K.

Du har dog også altid mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.