Ansøg om tilladelse til grave- eller ledningsarbejde - til print

Her kan du søge om tilladelse til at grave, hvis du skal lave et ledningsarbejde i eller over et vejareal.. Ansøgningen indsendes senest 8 dage før arbejdet ønskes påbegyndt.

Blanketten printes, udfyldes i hånden og sendes med posten.